.


 
 


prsta ga klikalo
 

 Bosana : L a n a + S e n i t a ;
 
 
 
 
 na Braču, kod Suade i Nurke Purića:
 
 Z r i n k o + B u c k o + R o k i + j a + N u r k o ;
 pozdravlja
 C u c o
 
 

 dr.  J a s m i n k a ;
 
 
 Lari
 
 

 I r e n a + V i š n j a ;
 
 
 Štura
 

 

 G a r o + E m i r ;
 
 

 V e d r a n a + M a r k o ;
 
 

 G T : H a r i s + S e a d + S a k i b + A s i m ;
 
 
 
 

 O l g i c a ;
 
 

 R i j a d + Z l a j a ;
 
 
 
 mame : T a n j a ;
 
 
 Noni
 
 

 Plazmasaundstudio : B o r i s + V u k e l i ć + S a k i b ;
 
     

 Avdagić  S a m r a ;                                                                                    
 
 
 
 Z l a t k a + D j u l a + R a d m i l a + B o r i s ;
 

 

 R a d m i l a + Š ć e p a n + M a j a ;
 
 

 Golić  B o r o + Markus  M i r k o ;
 

 
 
       

 D r a g o ;                                                                                    
 
 
 
 pripreme : m a t u r s k a ;
 

 
 Narod je nezahvalan.
 Jedino ga interesuje
 kako da preživi.
                                              pika

 

 

 C o k a + N i j a z + I r e n a + D r a g i c a ;
 
 

 Štefanac : M i r o + D a v o r + N a d a + Z l a t k o ;
 
 
 
 
 Došlo i to 60 - to godina mi žao nije ...
 7. maja rodjeni u Banjaluci ...
 
 Žoka i Nino
 
 


 S l a v i c a ;
 

 
 
 

 Z o k a + S e j o ;
 
 
 
 D r a g a n a + B r a c o ;
 

 

 Lazarević  D a r k o + Kragulj  B o r i š a ;
 
 
 
 

 Cerić - Jašarević   A i d a ;
 
 
 
 
 
 dr. G o c a + T i l i a + L j i l j a + J a d r a n k a ;
 
 

 K r e s o ;
 
 

 B e k i r + E n i s a + E n v e r ;
 
 
 
 


 Habega : J e l a č a ;
 

 
 
 
 
 T e a + D a n i j e l a + A i d a + S u z a n a ;
 
 

 S l a v i c a + B e r n a r d + S e n a d ;
 
 
  Darko ;
 

 

 na Studencu : konobar + Brka + Hafiz + Majda + Šime + Cincar + Fućo + Fajki + Mujo + Smajo + Dipa (odozgonadoli) ;
 
 
 
      

 J a g a ;                                                                                    
 
 

 D a m i r + V o j i n ;
 

 
 
 
 
 V e s n a + M a r e ;
 
 
 
 
 
 

 J a s n a + B a i s a ;
 
 
 
 F i l i p + V a n j a + R o r a ;

 

 

 M a j d a + L j i l j a + F r a n c + V a n j a ;
 
 
 Vratiše se iz lova
 Rekao bih tek tako

 Veseliše se pri gozbi
 Dok neko je plak'o.
                                               sule
 

 

 Savić  V o j k o ;
 
 
 
 


 M e l i t a + A m r a ;
 

 

 uzBLuz + M a r i o ;
 
 

 
Pasarić  D i n k a ;
 

 
 
 

 Pržulj : B o r i s + V e s n a ;
 
 
 
      

 Kartal : D e d o + S a j m a + A n i l i z ;                                                                                    
 
 

 tate : L i b a r ;
 
 
 
 D ž e n o + R a f i ;
 

 
 
 

 Čermelj  L j i l j a ;
 
 
 
 

 D e n i s + R e l j a ;
 
 

 J a g o d a + P a v l e ;
 
 

 S a l e m ;
 
 
 
 

 D i n k a + S a b i n a ;
 
 
 
 

 M i r n i ć ;
 
 
 
 G o g a + L a l a ;
 
 

 
A z r a ;
 

 
 
 

 Turkanović : D r a g i c a + F a r u k ;
 
 
 
 

 D j a n i + P e t i ;
 
 
 
 

 
 L a r i + B i l l ;

 

 

 C a k e l j i ć - ke ;