.


 
 


prsta ga klikalo

                                

 M i l o v a c ;                                             
 
  
 štura                                                                           
  
                                
 D u r i ć + P a š i ć ;                                             
 
 
 Vratiše se iz lova
 Rekao bih tek tako

 Veseliše se pri gozbi
 Dok neko je plak'o.
                                sule
 

                                   
 T u r k a n o v i ć ;                                           
 
 
 
                                  
 E d i n a + B a h r u d i n + L u c i j a n + B o j a t + D r a g o s a v ;                                            
 
                                                                              
 
                                
 Kovačević  B e b a ;                                             
 
        
 štura ;                                                                     
 
                                
 sa  B e r l i n c i m a ;                                             
 

  
 mišo                                                                           
 

                                  
 u Lisabonu : D i j a n a ;                                            
 
                    
 lari                                                          
 
 

 D ž e b e l ;
 
    
 josip                                                                         
                                 
 from Idaho : A n g e l ;                                             
 
  

 A m i l a ;                                                                           
 
                                  
 A i d a + X + A i d a + D j o k o + Č a u š ;                                            
 
                                                                              
 
                                  
 I b r o + p a s t r m k a ;                                            
 
                                                                              
                                                        
 Ališić  D j a n a ;                        
 

                                                       
 L o v š i n ;                        
 

                                  
 zoja                                             
 
                                
 čekajući  poštara : p e n z i o n e r i ;                                             
 

           
 lari                                                                   
 

                                                  
 P o b r d j a n i ;                            
 
  
 štura                                                                           
 

 
 
 Bosnić - Djumić  S a n j a ;   
                                                                         
 

            
 hrvoje
                                                                  
 

                                  
 u Sanskom Mostu : L a l a ;                                            
 
      

 L a n a + R a d m i l a ;                                                                       
 
 
 
 

 I g o + D a l i b o r + S e a d + Š u g i ć + B r a n k o + B o c i + B o j a n ;
 
                                                                              
                                 
 Erzić  V e s n a ;                                             
 
        
 štura ;                                                                     
 
                                
 L e j l a + A i d a ;                                             
 
                                                                              
 
                                  
 C u c o + S i n i š a + D o m a g o j + s v a s t i k a (Domagojeva) + S a v a n ;                                            
 
 

 R a d i o ;
 
    
 josip                                                                         
                                 

 Krašovec  I n a ;                                             
 
        
 štura ;                                                                     
 
                                
 G o g s o n + Ž e l j a n a ;                                             
 
 
 ratak
 
                                  
 M i l a + A i d a + D i j a n a + O l i v e r ;                                            
 
 

 P e t r u š i ć ;
 
 
 milutinović                                                                             
 
                               
 G o g a ;                                             
 
 
 lari
 

                                
 S a n d r a + S a m ;                                             
 
 
 Rafi ;
 
                                  

 F i j o + S a f e t ;                                            
 
 

 K e c m a n ;
 

 
 milovanović
 

 
 
 J u n u z o v i ć ;   
                                                                         
 

            
 hrvoje
                                                                  
 

                                  
 A l e x + D a n i j e l a ;                                            
 
      

 B a n e + M a n d a + S u l e + G i g a ;                                                                       
 
 
 
 

 F K   V r b a s ;
 
                                                                              
 

 
 Z v o n č i c a ;   
                                                                         
 

                                                                               
 

                                  
 G o c a + J a r m e n ;                                            
 
      

 naočale : V l a s t a ;                                                                       
 
 
 
 

 P e j i ć ;
 
                                                                              
 

 Dujić  S a n j a ;
 
 
 lari
 

                                
 A m r a + D a n i j e l a + J o s i p a ;                                             
 
 
 Rafi ;
 
                                  
 d i s c o ;                                            
 
 

 Š e v a ;
 
 
 
                                                                              
 

 J u r i š k o v i ć ;
 
 
 hrvoje
 

                                
 po pivi : E l v i s a + E l v i r a ;                                             
 
                                                                              
 
                                  
 X + B i l j a n a + B e c a ;                                            
 
 
 
                                                  
 A s i j a + R a d m i l a ;                            
 
 
 ratak
 

 V u k a d i n o v i ć ;
 
 
 štura
 

                                
 Todorović  Z l a t a ;                                             
 
                                                                              
 
                                  
 K i m + S a f e t y ;                                            
 
 
 Ibrah
 
                                                  

 A n d r e j a ;                            
 
 
 lari
 
                                 
 T e a + V l a d o ;                                            
 
                                                                              
  
 

 S v e t a ;
  
                                                                              
 
 
 
 B r a c o + D a d o + L j i l j a + D a n i j e l a ;
 
          
 štura                          
 
                                                    
 D r a g o + A g o ;                          
 

                                                                              
                                   

 Rizvanović  S e n k a ;                                            
 
                                                                              
  
 

 D i j a n a + N i n o ;
  
                                                                              
 
 
 
 V e r e m + B a l i ć ;
 
          
 omer                           
 
                                                    
 X + B o ž o + K a l a + B r k a + P i k u l a + R a c a + O m e r - Č i č a,
 sjede Tomi K o m a r i c a + K e s a + X + B a r b a r e z ;