.


 
 


prsta ga klikalo
        

 Z r n i ć ;
 
 

 P r ž u l j ;
 
 

 D a l i b o r + L i d i j a ;
 

                                            
 Pero drzi " mikrofon", Bato pjeva.
 Poz, Nada                                             
 
 
  

 
S e d l o + C u c o + B z i k ;
 

 

 
Galijaš  A r m i n a ;
 

 
                                                             lari
 
 

 S o n j a + S a r a ;
 
 

 B u c o + R a t a k ;
 

 
 
 

 
A i d a ;
 

 

 
N i n o + A d n a n ;
 

 

 S l a v i c a ;
 
 

 Balić  V e s n a ;
 

 
 
 

 pržio : B o r i s ;
 
 

 
M l a d e n + E n i s a ;
 

 

 T a n j a + S a j m a ;
 

 

 
moja zgrada ;
 

 
..no vrijeme je prošlo
  život je teko
  put izgubljen -
  ko bi reko
                                              sule
 
 

 Z v i j e z d a ;
 
 

 D a n i e l a + D e n i s ;
 


 čestita ponedjeljicu : K o k i ;
 

 
                                                    ratak
 
               
 
 vojna : R a t k o + A b a s ;                                                                                   
 
 


 Svraka  N o o r a ;
 

 
 
 

 Svetlana Tirmenstajn + Vesna Cakeljić ;
 
 

 
u z B L u z ;
 

 

 S l a v i c a + S n j e ž a n a ;
 

 
 
 

 
čestita 8. mart : V e s n a ;
 

 
 Vlada
 
 

 
O s m a n č e v i ć ;
 

 
 
 


 K u l e n o v i ć - ke ;
 

               
 
 bašta K A B - a : B e k i r + A d e m + S p a s o ;                                                                                   
 
 
 Stupar ;
 
 

 
prof. R e l j a ;
 

 
 
 
  
 Z r n i ć + B o b r e k ;
 

Jagoš
 
 

 I s m e t ;
 

               
 
 z a b a v a ;                                                                                   
 
 
 
 

 
P a n d ž a ;
 

 
 
 


 B a š i ć + G a g u l a + M a t i j a š ;
 

 

 V o j k o ;
 
 

 
M i d ž a + O m i l j k o ;
 

 
 
      

 O k o ;                                                                                    
 
 

 T e o d o r a + K o k i + J a r o ;
 
 
 
 Z l a j a ;
 
                                               
 Bjelašnica : Maja Landa + Amila Balić - Andonov + Andreja Trišić + Jelena Vuković - Salić ;                                           
 
 
                                                    ratak
 
 


 S e d i n a ;
 

 
 Dozi
 
 

 B j a n k a + D a r i ;
 

               
 
 S v r a k a ;                                                                                   
 
      

 N i k i c a + M i ć o + Zlaja Kujda + G a š o ;                                                                                    
 
 
 
 


 Crnić  T i j a n a ;
 

               
 
 caffe B o r i k ;                                                                                   
 
 
 
 
 
 odlično ošišana : M a j a ;
 
      

 ribarska : Š k r b a - M a c a + K o k i + K e k e r a + P l a č o + C a c i n + G o r a n + S u l e ;                                                                                    
 
 
 
 


 N e r m a ;
 
 

 Ines
 
 

 
stare drugarice :  D r a g a n a + S a n j a  + O l g i c a ;
 
 

 
N e š o ;
 
 

 D a r k o + D j a n i ;
 

 
 
 

 
D a n i e l a ;
 
 

 Rače
 
 

 
kod  M a j e ;
 
 


 F a j k i ;
 

 

 D o n k a + D i n k a ;
 

 
 
               
 
 S v e m i r ;                                                                                   
 
 
 
 
 
 S a r k o t i ć ;
 
      

 Š e s t i ć ;                                                                                    
 
 

 
Š v a c + Š u l e + C e r a + R a t k o ;