.


 
 


prsta ga klikalo

                                                  
 Š e m i ć ;                            
 
          
 brane                         
 
                                                  
 Nanić  E k r e m + Oljača  D u š k o + Maglajlić  B a t o ;                            
 
      
 nerica                                                                       
 
                                                
 n a s t u p ;                             
 
 
 ratak
 
  

 on air : S l a d j a n i n i ;                                                                           
 

 
 lari
 
                                                 
 Čizmić  D a m i r ;                            
 
          
 štura                          
 
                                                  
 B e c a + J e c a ;                            
 
 
 Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?
                                              sule

 

                                                
 V e s n a + M i r o ;                             
 
 
 hrvoje
 

  

 Bobotov  kuk ;                                                                           
 

    
 
 Babić  B r a n e ;                                                                         
 
 
 štura ;
                                   
 N e v e n a + M a r i n a ;                                            
 
 
 Ka-Tu ;
 

                                  
 G a r e + D r a ž e n ;                                            
 
 
 mišo
 

                                  
 I g o r + A r i a n n a + D e n i s ;                                            
 
   
 lari                                                                           
 
                                
 E n e s + T a m b a ;                                             
 
  
 nerica                                                                           
                                   
 L e l a ;                                            
 
                                                                              
 
                                  

 G o g a + B a t o ;                                            
 

 

 
 A m n a + B a h r o ;

 

    
 lari                                                                         
 

        
 
 L a l a + M o m o ;                                                                     
 
                                                                              
     
                    
 
 
F a h r o ;                                                         
 
  
 hrvoje                                                                           
 

                    
 
 
J a s m i n k a + E n i s a ;                                                         
 
                    
 milutinović                                                        
 
                    
 
 
R e n a t a + A n i t a ;                                                         
 
                                                                              
 

                    
 
 
M i l o v a c ;                                                         
 
  
 mišo                                                                           
 

  

 A n a s t a z i j a ;                                                                           
 

                    

 štura                                                         
 

                                  
 R a d a + D a d a r a ;                                            
 
 

 štura
 

                                  
 M a t i j a š + V e r e m ;                                            
 
                                                                              
 

                                  
 P a š a + I g o r + E m i n a + V e s n a + Z l a t a + A d n a + A h m e t + F u a d ;                                            
 
    
 štura                                                                         
                                                   
 E l v i r a ;                            
 
  
 lari                                                                           
 

                                                  
 D u b r a v k a + D i j a n a + B u c k a ;                            
 
                                                                              
 
                                                
 D ž e v a d + M i r ć e t a ;                             
 
 
 hrvoje
 
  

 R a d o š e v i ć ;                                                                           
 

                                                                              
 

 Bašić  M a j r a ;
 

      
 lari                                                                       
 
 

 S a b č a + R a d m i l a ;
 

      
 štura                                                                       
 
 

 K e c m a n ;
 

  
 mišo                                                                           
 
                                    
 D r a ž i ć ;                                           
 
                    
 milutinović                                                         
                                   
 M i l o v a n ;                                           
 
      
 štura                                                                       
 
                                  
 C e f a + S a l e + M a r i n a ;                                            
 
                                                                              
 

                                

 Paić  M a r i o + Vidović  D r a g o ;                                             
 
 
 ratak
 
  

 L u t z + D o l o r e s + D j o k o ;                                                                           
 

 
 štura ;
 

                                   
 J a s n a ;                                           
 

                                                                              
 
 

 S u l e + M i š o ;
 

 
 hrvoje
 

                                                
 D a m i r + M a j a ;                             
 
     
 štura                                                                         
 

                                                
 Leskovac : Šušnjica  Ž i v k o + Sakan  S l o b o + Pašić  L a l a ;                             
 
                                                                              
 

 

 N e l a ;
 

                    
 štura                                                         
 

 

 A i d e + M u j o ;

 
 
 hrvoje
 
 

 O p o l c e r ;

 
      
 lari                                                                       
 
 

 N i s k o + H e l a ;

 
 
 štura
 

 


 D a d o ;  
 

                                                                             
 

 
 
 H a n a + M i l e n a ;
 
  
 lari                                                                           
 
    

 Ž e l j k a + S a m i r + S u z a n a ;
 

 
 štura
 

 

 glumci : D a v o r ;
 

 
 Oni što bude narod

 obično banu usred
 noći.
                        pika

 

                                   
 S a n d a ;                                           
 

 
 josip
 

 

 S v r a k a ;
 

        
 štura ;                                                                     
 
                                                
 I g o + M y r a ;                             
 
 
 štura
 

                                                
 M l a d j o + M i r s o ;                             
 
                                                                              
 

 

 J u n u z o v i ć ;

 
 
 hrvoje
 
                                
 D j o k o + M l a d e n k a ;                                             
 
 
 štura
 

                                                  
 D i j a n a + D e a ;                            
 
 
 lari
  
                                
 S u j o l d ž i ć ;                                             
 
 
 mišo
 

 

 
Ž a n a ;
 

 
 štura
 

 

 D a r k o ;

 
 
 
 

 pokrenula stranicu : M i r e l a ;

 
 
 štura ;
 
 

 1971. - M u z i č k a ;