.


 
 


prsta ga klikalo
 

 S p o m e n k a ;
 
 
 Rafi ;
 
 

 O s m a n č e v i ć + B o r i ć ;
 
                                                   
 H a b e g a ;                           
 
 

 M u z i č k a ;
 
 
 
                                                   
 
 A i d a ;                           
 
 
 Himell
 

                                  

 gulaš čorba : D u c ;                                            
 
 

 Crljenak : m a m a + A i d a ;
 
                                                                              
 R a d m i l a ;
 
 
 
 
 
 B z i k ;
 
 
 
 

 C e c a + S e k a + V e r a + B i l j a n a ;
 
                            

 S e i d + V e l i d ;                              
 
                                  

 F i ć o ;                                            
 
                                                                              
 
 

 A n a d o l k a ;
 
 
 MišoP.
 
 

 D j o k o  &  s i n o v i ;
 
 
 
 

 B e r i n a + J a d r a n k a ;
 
 

 sazer  L a r i ;
 
                                                                              
 
 
 
 J a r a n ;
 
 
 
 

 G o g a + S u ć e ;
 
                            

 S v j e t l a n a + S l a d j a n a ;                              
 
                                  

 V r e m e p l o v ;                                            
 
                                                                              
 
 
                                                  
 
G o g i l i ;
 
 
 
 
                                                  
 sestre : A l m a + M e l i t a ;
 
 
                                                  
 A n j a + D a r k o ;
 
 

 B a r b a r e z + S m a j o + C a p a + V r z i n a ;
 
                                                                              
 
                                  

  Eto, mi o ponedeleku, a sutra već početak vikenda. Neko nam krade vrijeme I stvara u glavi sjećanja kao da smo
  živjeli ova tri dana, a ja znam pouzdano da nisam, da je samo neki tren, subjektivno izgledao duže...o kako se juri
  prema koncu...kako se treba naučiti sporiti vrijeme...kažu za Miltona Eriksona, jednog majstora moderne hipnoze
  da je znao podučavati svoje klijente da stvaraju iluziju dugog vremena. On bi ih to naučio, a onda bi oni, inače loši
  student, postajali najbolji, jer su imali osjećaj da imaju jako puno vremena da prostudiraju neki predmet.
  Trebalo bi mi sad to...ili da barem imamo unuke, ja mislim da bi to pomoglo bolje no išta, gledati ih polako,
  kako rastu, gledati njihove male promjene, razvijanje, to bi sigurno usporilo vrijeme.
  Ovako, ostaje plivanje, tenis I biciklo, ali sve je to tako ušlo u povijest navike, da mozak više I ne bilježi sto I kako
  se zbiva, jer je mozak evolucijski programiran da bude osjetljiv na novo I neočekivano, a šta to može biti neočekivano
  starcu u pedeset I devetoj, što je vidio I bolnice I rat, promjene koje nije ni znao da su moguće, a  o smrti domovine
  da I ne govorimo. I kao sad nešto mene može iznenaditi I usporiti vrijeme! Ma da vidimo, što bi to moglo biti...
  A sin svirao danas I svira sutra, pa petak, subota, nedjelja...obično svira dva, najviše tri dana u tjednu, maksimum.
  Ovaj tjedan, pet komada...zadnji dan, u nedjelju, neki koncerat....da vidimo I to...  
                                                                                                                                                                                  E n v e r                                         
 
 

 C u c o + N i n o + Z r i n k o + K i k a n + N e v e n ;
 
 

 D j a n i + D j o k o ;
 
 

 B i l j a n a + N e l a + A i d a + N a t a š a + A m e l a + S l a v o j k a + J a s n a + D a v o r k a + M a i d a ;
 
 
 
 

 Makor  Z d e n k a ;
 
 
 zlajaV.
 
 

 J a n j a n i n ;
 
 
 
 

 R o l a + P i r g o ;
 
 

 r u k o m e t a š i ;
 
                                                                              
 
 

 L j i l j a ;
 
 
 ponovo u pogonu : a r h i v a ;
 
 

 Ž u ć o + Z r i n k o ;
 
 
 
                                                  
 t a t a ;                            
 
 

 V e s n a + F a h r o ;
 
                                                                              
 
                                                  
 M a t e j ;                           
 
        
 Matej ;                                                                     
 
 
                                                  
 V e s n a ;
 
 
                                                  
 R e l j a + Z o k a ;
 
      
 

 D j a n i + R o b i + D ž o j s + D ž e s i (ćuko) ;                                                                       
 

 
 Za šta se borimo ?
 Vidjećemo kad se dim razidje.
                                               pika

 

                                                
 

 T r n o v a c ;                             
 
 
 
      
 
 v r b a s k a ;                                                                       
 
 

 I g o r ;
 
                                                  
 "Bijelo Dugme" + proizvodjači  "Č a j a v e c"  pojačala ;                           
 
 
                                                    ratak
 
                                  

 B e r i n a ;                                           
 
 

 J a s n a + Z o r a n ;
 
 

 s i j e l o ;
 
 

 V e s p a ;
 
 Lari
 
 

 pamti samo sretne dane : Z r i n k a ;
 
 
 Vratiše se iz lova
 Rekao bih tek tako

 Veseliše se pri gozbi
 Dok neko je plak'o.
                                               sule
 

 

 M i r s o + K o j a ;
 
                                                   
 r o d j e n d a n ;                           
 
 
 
                                  

 Mustafić  M i r e l a ;                                           
 
                                                                              
 
 
 
 K o p i ;
 
          
 Hrvoje ;                                                                   
 
 

 I r f i ć + A n i l i z ;
 
                            

 A d n a n + S n e ž a n a ;