.


 
 


prsta ga klikalo
                            

 Morača  M i l e n a ;                              
 
 
 
 

 ćamilica : Ć a m i l + D j a n i ;
 
 

 Šašić : B o j a n + M a j a ;
 
        
 Štura;                                                                     
 
  

 D u l e + D u b a + D a r k o + K e m o ;                                                                     
 
                                                                              
 
                                  

 Žilić  M i r s o ;                                            
 
                                  

 d o k t o r i c e ;                                            
 
 
 Narod je nezahvalan.
 Jedino ga interesuje
 kako da preživi.
                                              pika

 

                                    

 P a r i ć ;                                          
 
                                     

 S p a h o + R a m i z + C i n c a r ;                                         
 
 
 Ratak
 
 

 Odić  Z r i n k a ;
 
 
 
 D a r k o + S n e ž a n a ;
 
 

 Lari on tour : + M a r s o ;
 
  

Todorović  Z o r a n ;                                                                     
 
                                                                              
 
                            

 Nanić  E k r e m ;                              
 
 
 
 

 V e s n a ;
 
 

 F a z l a + B r a c o + I v a n ;
 
 

 27.  d i m e n z i j a ;
 
                                                                              
 
                            

 nova magistra psihologije  M i a  Vam se zahvaljuje . . ;                              
 
 
 Stupar ;
 
 

 drago mu : T r k u l j a ;
 
                                  Hvala svim prijateljima koji su mi nedavno u
 Banjaluci ulepšali uspomene na Gimnazijske
 dane od pre 50 godina
.
 Kikan                                          
 
 
 
                                  

 Breiterbergen  Z l a t k o ;                                            
 
 
 Muller ;
 
 

 Jusufović  E l v i r a ;
 
 

 R o m a n a + V e k a ;
 

 

 Vranješ - Soković  L j i l j a n a ;
 
 
 
 
 
 D r a g a n a ;
 
 
 Hrvoje
 
 

 Č a d o + M a j ć i ;
 
 

 K a t i c a + H i n d a + D a n i j e l a + B z i k + A m r a ;
 
 

 B e l i ;
 
                                                                              
 
 

 Vučković  J a s m i n k a ;
 
 
 Arnautović ;
 
 

 N i n o + L a r i ;
 
 
 
 

 M a j a + A d i n a + D e a n a ;
 
 
 
 

 C e r a ;
 
                                                                              
 
 

 A z r a ;
 
 

 na koncertu ;
 
 

 prva trojica : G a š o + Zlaja Kujda + N i k i c a ;
 
 
 
 

 S l a v i c a ;
 
 
 Ratak
 
 

 M u j i ć  ;
 
 

 B l a n k a ;
 
 
 Malkočević ;
 
 

 S u b o t i c a ;
 
 
 
 
 
 Ž o k a + B u r d a + S i m o ;
 
 
 Hrvoje
 
 

 D a n i e l l a ;
 
 

 V a n j a + I s i d o r a ;
 
 

 A s i m ;
 
 
                            
                            bekir                        
 

 

 A i d a ;
 
 
 
 

 T i h o + B e ć a + H a m d i j a ;
 
 

 L i c i a + J e l e n a ;
 
 
 
 

 K r u p i ć ;
 
 
 
 

 Z o r i c a ;
 
 
 Lojzo
 
 

 B o r i s ;
 
 

 L o l i ;
 
 
 
 

F a r u k  ;
 
                                                                              
 
 

 Bašić : D a m i r + A d n a n ;
 
 
 
 

 T e a ;
 
 

 D u c + R a h e l a ;
 
 
 
 
 
 

 uplovio : Jacin i Garin  S a n j i n ;
 
 
 
 

Vajle : I s m e t + F a r u k + R a t k o ;
 
 

 S l a d j a n a + M a j a ;