.


 
 


prsta ga klikalo

 

 B o r i s ;
 

                                                                             
 
 

 T i j a n a + D i j a n a ;
 

 
 lari
 

 

 D u b r a v k a + S a l e m ;
 

 
 štura
 

                                                                             
 sredina : S u n č i c a ;
 

 
 
                                                
 Skopljak  S a r a ;                            
 

 
 jozo
 

                                 
 Baška Voda ;                                            
 
 
 ratak
 

 
 

 A k o ;
 

           
 lari                                                                   
 

                               
 R a m i z + B o r o ;                                             
 
 
 bešo
 

 B r a n i s l a v a + I r e n a ;
 

                                                                              
 
 

 A i d a + R a f a e l a ;
 

 
 mišo
 

 


 V e s n a + S v j e t l a n a ;
 

      
 lari                                                                       
 

                                                                               
 N e j a + M u r i ;
 
 
 hrvoje
 

 

 I g o r + S a n j a + M i r a + A m i l a + S a b i n a + S e i d + N i k o l i n a ;
 

 
 

                                   

 Šušnica  S r d j a n ;                                           
 
  

 lari                                                                           
 

                                  
 S a n i d a + S a n j a + S a b i n a + Z l a t a n ;                                             
 
                                                                              
 
                                                  
 na Tenerifima : B i t l o ;                            
 
 
 Oni što bude narod

 obično banu usred
 noći.
                              pika

 

                                                                              
 Soravija  M a r i j o + Jajčević  L a n a ;
 
 
 hrvoje
 


 V e r a ;
 

 
 jozo
 

 

 K a r a b e g o v i ć ;
 


 mišo
 

 


 M a i f + M i d h o + P i r g o + M e š a ;
 

 

 V e r e m  +  B i k i ć ;
 

 
 

                                 
 L o v š i n ;                                            
 

  
 lari                                                                           
 
                               
 V e s n a + B o r i s ;                                             
 

 
 lari
 

                                               
 
O m e r + F e d j a ;                             
 

 
 hrvoje
 

                                   
 Š p a n o v i ć ;                                           
 
                                                                              
                                    
 N e n o + E m i r ;                                           
 
        
 štura                                                                     
 
            

 sa radnim drugaricama : A l m a ;                                                                 
 
 
 joe
 
                                 
 pola pije, pola ćuki daje : Ž e l j o ;                                          
 
  
 nerica                                                                           
 
  

 D u b r a v k a + D i j a n a ;                                                                           
 

 
 ratak
                                   
 Buzaković  D a r i j a ;                                            
 
  
 mišo                                                                           
 

 

 T a r i k + A z r a + A l m a ;
 
    
 hrvoje                                                                         
 
  

 P a j o ;                                                                           
 
 
 štura
 
                                  
 "Ivica Mažar" + "Banjalučanke" ;                                            
 
                    
 milutinović                                                         
                                   
 T a t i ć ;                                            
 
 
 štura
 

                                   
 Č e n g i ć ;                                           
 
        
 štura                                                                     
 
            

 H u s e d ž i n o v i ć ;                                                                 
 
 
 Darko
 

                                 
 M i r o + B o j a n ;                                          
 
  
 nerica                                                                           
                                                 
 N e r i c a ;                             
 
    
 nerica                                                                         
 
                                  
 kod  J a g o d e ;                                             
 
         
 štura                          
 
                                                  
 B u c a + B r a c a ;                            
 
  
 nerica                                                                           
 
                                                                              
 K i k a n + L a z a r ;
 
      
 nerica                                                                       
   

 F i l i p ;                                                                           
 

    
 hrvoje                                                                         
 
  

 M i r e l a ;                                                                           
 

 
 Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?

                                             sule
 

  

 N a d i a ;                                                                           
 

                                                                             
 

                                 
 F a h r o + E s o + Ž o k a + T o š o + S e j o ;                                             
 

                                                                              
 

                                   
 D u d a ;                                           
 
                                                                             
 
 

 M a r i j a n a + A r i a n n a ;
 
                                                                             
 
  

 J a s m i n k a ;                                                                           
 
                                                                             
 
                                  
 T i n a + Z l a j a - R a h m a n ;                                            
 
 
 lari
 
                                   
 S l a d j a n a ;                                           
 
                                                                             
 
 

 S e l e n a ;
 
                                                                             
 
  

 S u n č i c a ;                                                                           
 
                                                                             
 
                                  
 V e s n a ;                                            
 
 
 ratak
  
  

 Š t u r a ;                                                                           
 

    

 Šašić  B o j a n  (1978. - 2015.)                                                                         
 
 

 

                                  
 B r a c o ;                                            
 
        
 štura                                                                     
 
                                                
 S t e h l i k + Š a b a l i ć ;                             
 
                                                                              
 
                                  

 H e l i ć ;                                             
 
  
 hrvoje                                                                           
 
                                                  
 H a š k o ;