.


 
 


prsta ga klikalo
 

 Šestić  S n j e ž a n a ;
 
 
 
 

 R e n a t a + M a j a + M i r o + Z l a j a ;
 
 

 Mićević  N e m a n j a ;
 
 
 
 

 D a v o r + A n g e l + B a t o ;
 
 
 
 

 T i m e a ;
 
 
 Hrvoje
 
 

 K e s k o + M a i d a ;
 
 
 
 L a n a + M e l i h a ;
 
 

 Z l a t a + M a l i k ;
 
 
 
 

 sinoć : R a f o ;
 
 
 
 

 Katana  G o g a ;
 
 
 Lari
 
 
 
 C u c o + Ž u ć o ;
 
 

 L o v š i n + Š t e f a n a c ;
 
 
 
 
 Čarobnjak sa Vrbasa
 
 Uz viroviti Vrbas proteklo mu je djetinjstvo u siromaštvu ali i nevinoj sreći djeteta za koje majka čini sve što može.
 Mnogo godina kasnije, mladi Sule je svoju ljubav za Vrbas pretvorio u unosan posao. Sa dna rijeke je vadio rimski
 novac i rijetko kamenje. Oblikujući od riječnog kamena nakit da bi ga na obalama Jadranskog mora unosno prodavao
 njemačkim i britanskim turistima, stekao je svoju prvu slavu pa ga stari Banjalučani pamte kao Čarobnjaka sa Vrbasa. 
 To tvrdi Sule. Odrastajući u rastućoj jugoslovenskoj ekonomiji, Sule je od prodaje nakita ljeti živio lako i lijepo, ali nije
 bilo novca za zimu.

 A onda ga je vihor tog života oduvao daleko od kuće i uspavanog jugoslovenskog socijalizma 70-tih.
 Na moru je upoznao mladu Engleskinju koja ga poziva u goste. Prihvata ponudu i jedva skupi za kartu.
 U London stiže sa pet funti u džepu naivno vjerujući da će ljubavlju prevazići neimaštinu. Slijedi razočarenje
 kad shvati da, iako je primljen dostojanstveno u kući londonskog poštara, oca mlade Engleskinje, nema smisla
 koristiti se njihovomdobrotom, jer je poštareva kćer imala vjerenika, nekog stidljivog Engleza.
 Ono kasnije se odvija ili brzinom svjetlosti ili -
 sporošću kornjače.

 
 

 S t o j i ć ;
 
 

 E n e s ;
 
 
 
 
 
 D a c a + D u c a ;

 

 
 
 

 K u t l e š i ć ;
 
 

 I z e t + N e r m i n ;
 
 
 
 Stojković -Topić  L j i l j a n a ;
 
 
 
 

 lijevo - desno : S e d i n a + R u d i ;
 
 
 Lojzo
 
 

 Milovac  S o n j a ;
 
 
 MišoP.
 
 

 na kafi sa  A k o m ;
 
 

 K u l e n o v i ć ;
 
 
 
 
 
 VAAAHIDEEE !
 
 

 Stanković  V e s n a ;
 
 

 G o g a + S u ć e ( iza Dragan) ;
 
 

 L a l a + H a m d i j a ;
 
 
 Štura
 
 

 harmonike : N j o n j e ;
 
 

 N i n k o ;
 
 
 
 

 Džuboks : H e p i + Č e n g a ;
 
 

 C u c o + R e f a ;
 
 

 kod Brace : I r e n a + L j i l j a n a ;
 
 
 
 

 V e s n a ;
 
 

 K e k e c + G a r e ;
 
 

 A l m a ;
 
 

 T r i v a + D e d o + B r a n e + I v o ;
 
 
 Ratak
 
 

 Pudar  Nadija ;
 
 
 "Cajolito, Malagenija " rekoh ..
 "Si sinjor".. reče ....
  A ja za džep pa 'petaka'..supruga mi šapnu "puno je, svi jedan a ti pet....moram do sobe... vraćam se "
 "Cajolito' opet ja...!
 "Si sinjor' a ja za džep pa 'petaka'..ne treba ništa, u redu je !!
 .........
 ugašena svjetla na peronu .. takva si mladosti..... 
                                                                                                                                                                                   Su
 
 

 Nurkić  N i h a d a ;
 
 
 
 
 
 Maričić  R a d m i l a ;
 
 
 
 

 G a l i j a š ;
 
 
 
 

 C a j a + S o n j a ;
 
 

 M i r n a ;
 
 
 
 A z u r + E n e s + Z r i n k o ;
 
 
 
 

 G o r a n ;
 
 

 S a n d a + E l v i r a + N a d a ;
 
 

 P e t r a č + S k o p l j a k ;
 
 
 
 

 Z o r i c a + R a d a + B o k i ;
 
 
 
 

 I r e n a ;
 
 

 G a l a m a + R o r a ;
 
 
 
 

 Sarkotić  S e d i n a ;
 
 
 
 

 I v a n a + A r m i n a ;
 
 

 D a m i r + M a c a ;
 
 

 f r i z u r a (popravka) ;
 
 

 J a s n a + N a t a š a ;
 
 
 
 

 J a c a ;
 
 

 N o o r a ;
 
 
 
 

 N i n o + S e j o + C u c o + Z r i n k o ;
 
 

 Rizvanović  A d e m ;