.


 
 


prsta ga klikalo
 

 E v o n n a ;
 

 
 
 

 F e d j a + E n a + R u n d e k ;
 
 

 Š t u r a ;
 

 

 evo ga ... ;
 
 
 
 


 D r a g a n a ;
 

 
 
 

 C i g l a ;
 
 

 I r e n a ;
 

 

 D i v j a k ;
 
 
 
 

 I b r o ;
 
        

 B o r o + T i n k a + V i t o ;
 
 

 brubra : N i n o + S e j o + pola  J i m m - a ;
 
 

 Z o r a n o v i ;
 

 
 
 
 
 R a d m i l a ;
 

 

 k u m a + m l a d o ž e n j a + m l a d a ;
 
 

 Š u l e ;
 

 
 
 


 Pucar : M i k i + M a i d a ;
 

 
 
 

 on HWY 61 : P e t a r + G o g o + L a r i ;
 
 

 S l a d j a n a + A n d j e l a + N i k o l i n a + T a n j a ;
 

 

 sredina : Emir Bušatlić + Dženana, ispod - Fajki + Božana ;
 

 
 
 

 Džiho  A i d a ;
 
 

 na času : R e l j a ;
 
 

 G o g a ;
 
 

 A d o + A r m i n ;
 

 
 
 

 mladenci : G o g a + S u ć e ;
 
 
 
 

 V e s n a ;
 
 

 L e j l a + A i d a ;
 
 
 Dejan Đorđević, kontrabas
 Lana Savić, klavir
 

 BANSKI DVOR - Kulturni centar, Vijećnica, ponedjeljak 7. april

 Program: Ditersdorf, Botesini, Rota 

 
 

 L j i l j a + M a r i o + P i k a ;
 

 
 
 
                                                           
 V i d o v i ć ;
 
 

 B e č i ć ;
 
 

 M i a + O g n j e n ;
 

 
 
 M i d h a t + S e j o ;
 
 
 Darko
 
 

 Slipac  A m r a ;
 
 

 A l m a + G o r a n ;
 
 

 V e s n a + D i j a n a ;
 
 

 Paščenko  V a n j a ;
 

 
 Štura ;
 

 

 I r e n a ;
 
 

 L i b a r ;
 
 

 L j i l j a + M i r k o ;
 

 
 
 

 M a r i j a n + s t r a s s e + S r e d o j a ;
 

 

 S n j e ž a n a ;
 
 

 L e h r - S a l t a g a ;
 
 

 nas dva ;
 
 

 prva klupa : N e r k o + K o k i ;
 
 
 
 


 I r f i ć ;
 

 
 Ines ;
 
 

 Bošković : S e k a + N a d i j a ;
 
 

 R a d m i l a + Z r i n k o + (?) + Z o r k a ;
 
 

 jagoda : "Sa Amelinog prozora" ;
 
 
 
I danas istoričari
 vire krpz ključaonicu,
 ali sa unutrašnje strane.
                                             pika

 
 

 
 H r v o j e ;

 

 
 
 

 
S e n j a + S o n j a ;
 

 
                                                   
 A i d a ;
 
 
 
 Rakić  A c o ;
 
 

 
 
 

 Halimić  J a s m i n a ;
 
 

 S l i p a c ;
 
 

 S l a v o j k a + A m e l a + B i l j a n a + N a t a š a + A i d a + N e l a + J a s n a + D a v o r k a ;
 
 

 ringaši : V i c e + Č e k a r a + S u l l e + F u d o ;
 
 
 Vratiše se iz lova
 Rekao bih tek tako

 Veseliše se pri gozbi
 Dok neko je plak'o.
                                               sule
 

                                             

 D a n i e l a ;  
 
 

 D a l i b o r + R o c k y ;
 
 

 H e p i ;
 
 

 Š a b a l i ć - S t e h l i k ;