.


 
 


prsta ga klikalo
 

 von  R e l i j a ;
 
 
 
 

 B l a n k i n i ;
 
 
 
 

 
 S o n j a ;

 

 

 K e c + Ž i ž a k ;
 
 
 
 

 V e s n a + B o d l e r ;
 
 
 
 
 
 H a l v a d ž i j e ;
 

 
 
 sa  Z r i n k o v e promocije ;
 
 

 S a š a + S a n j i n ;
 
 
 Lari
 
 

 Šobot  J e l e n a  (prava) ;
 
 

 Lovšin : D a r k o + M a t i j a + M a r k o + L o v r o ;
 

 
 Rudi ;
 
 


 sa lokalnim frajerima u Myanmaru : R e n a t a ;
 

 

 R i s o + P o p + D o v g a ;
 
 
 
 

 Bećirbašić  P a š o ;
 
 
 Rače
 

 

 D r a g a n a + S u u n c a ;
 
 


 D u k a ;
 

 

 Džanić  E m i r ;
 
 
 
 
 
 Puzić  V i š n j a ;
 

 
 
 

 A l b i n + A i d a ;
 
 

 
A n a d o l k a + L i b a r ;
 

 
 
 

 B u b a + G o g a + Z l a j a ;
 
 
 
 
 
 Topić  S n j e ž a n a ;
 

 
 
 

 M u k i + J a c a ;
 
 

 
M i r s a d a + H e m p l a ;
 

 

 P e r o + A z r a ;
 
 
 
 
 
 B a r t e l ;
 

 
 
 

 D u r i ć ;
 
 

 
E n e s + A m r a ;
 

 
 
 

 igraju : Z l a t k o +Z o r a n + F a r u k ;
 
 
 
 

 Janičić  A l b i n a ;
 
 
 
 

 prošimpanje : M i g i l i + G o g i l i ;
 
 

 V a n j a + I s i d o r a + O l g a ;
 
 
 Stupar ;
 
 


 M a s l o v s k i ;
 

 
 
 

 A l m a ;
 
 

 
D a l i b o r + K e l l y ;
 

 
 
 

 S u r i ć + I r f a n + D j e l a ;
 
 
 
 


 D u b a + H a m d i j a ;
 

 
 
 

 V e s n a ;
 
 

 
L j i l j a + M i r k a n ;
 

 
 
 

 Milovac  F i l i p ;
 
 
 
 

 Stajčić  S a r a ;
 
 
 Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?
                                              sule

 

 

 gosp.  N e r k o + gospoda  E k r e m ;
 
 
 
 

 raja iz Hasana Kikića : S u k i + Š a š a + B o c i + T a c o + B a š a + B o r j a n + B r a n k o + V l a d o ;
 
 

 tamburaa : M a j a ;
 
 
 Stupar ;
 
 

 I b r i c a ;
 
 

 S l o b o d a n + L a n a ;
 
 
 

 

 K e s s k o + M u s s a ;
 
 

 
 
 Stupar ;
 
 

 B o l e + G o g a ;
 
        

 A n d j e l i n o ;
 
 

 M a r i j a n a + I g o r ;
 
 
 Poslije izborne šutnje
 zavladala je grobna tišina.
                                             pika

 

 

 kapiten : Bogdanović  B a t o ;
 

 
 
 


 prof.  B r a c o ;
 

 
 
 

 Š e k i + A l m a ;
 
 

 R e n a t a ;
 

 
 
 


 Kušmić  A d e l a ;
 

 
 
 

 B a i s a + V i š n j a ;
 
 

 G o g s o n + R e n a t a ;
 

 

 š a h i s t i ;