.


 
 


prsta ga klikalo


 V e r a ;
 
 

 P e n d o + I g o r ;
 
 
 G o c a ;
 
   
 
 
S e j o ;
        
 

 
 
 
 
 T o m i c a + I s m e t + S m a i l + V o j o ;
 
 
                                         lari
 
 
 
 k'o nekad . . . . . .                                                 
 
 
 . . . . . . . . .
 

                                          
 
u 8 ;                                                                               
 

 

 H a v e r l e n k o ;
 
 
 
 
 L a l a ;
 
 

 S n j e ž a n a + T i j a n a ;
 


 T a n j a + tatin mali andjeo ;
 
  
 
 
  
 1974. - R o l a + D a d a r a + B r a c o + S a b i + N a l e ;
 
 
 Sad neko u ovoj noći
 Prolazi duge sniježne pute

 Sad neko u ljubavi tamo
 Gleda zvijezde razasute

 Sad neko zamišljen kraj mora
 Na golom kamenu sjedi

 Sad neko mrtav se budi
 I kao da me kroz prozor gledi
                                        sule
 
 

 G o g a - G o c a   K l i s k o ;
 
 
 
 

 S a d i k a + S e a d a + S e k i ;
 
 
 
                                                  
 recepcija : S a v o ;
 

 
 
   
 
 
Bahrudin : sretan rodjendan  A m i !
        
 

 
 
   
 
 
B z i k i ;         
 

 
 
    
 
   
 
                                                  
 

 
 
 V e s n a + A m i l a ;
 
 
 
 
 
 K A B - rukomet : N i n o + Š u l e + Š v a c + N a l e + T r i p a l o + C e r a ;
                              Ć u l u m + D j u r o  K r a l j + M a c u r a + Ž i r o - dole
 
 
                                          alijaS
 
 

 B l a n k a ;
 
 

 Ć u r i ć ;
 
   
 
 
S e r i
ć ;         
 

 
 
 
 
 D j a n k a r l o ; 
 
 
 

 opkoljen : Š e k i ;                                                  
 
 
 
 Opolcer ;                                                                              
 
 
 

 namoru : M i r j a n a   Š.
 
                        
 

 hotelBosna : A d n a n + M i r o + J a s n a + Č i l e + Z o k a + B r a c o ;                                              
 

 
 

 
 debitantica : E r t a n a   Dž. 
 
 
 

 penzija : N j o n j o ;                                                  
 
 
 
 Snježana Blažević+Irena Đuran;                                                                              
 
 
 

 D r a g a n ;
 
 
 

    

 d r.
 

  

 S t a n i s l a v a + N a t a š a + A l e k s a n d r a ;
 
 
 
 D i p a + M a d o ; 
 
 

 R o l a + Buco Babić ;
 
 
 
 

 Z v j e z d a n a ;
 
 

 R a j i ć ;
 
  
 
 
 
 Rochester MN, 26-27 oktobar, 2013.
 Članovi ročesterskog Ansambla za koralnu umjetnost došli su na ideju da pozovu
 vizuelne umjetnike da se pridruže sa svojim radovima koji bi bili prikazani na dva
 koncerta pomenutog ansambla. Radovi bi trebalo da su na neki način vezani ili
 inspirisani muzikom. Koncerti su bili  popraćeni izložbom crtežima, slikama kao i
 video radovima. Na kraju, kombinacija se pokazala vrlo uspješnom. Prisutni su
 pokazali jednaku zainteresovanost kako za muziku tako i za vizuelni dio.
 
 Ja sam izložio svoja tri starija rada : akrilik "Nevjerovatna sanjarija sa kutijom za
 boje"
, kao i dva digitalna rada : "Sunčano popodne" (inspirisanom pjesmom Ray
 Davies-a, vodje londonske grupe The Kinks) i "Andjeo".
                                                                                     
                                                      Lari    
  

                                         
 
  
 
L j u b o + S u l e + M a n d a + Z o r a n ;
 

 
 
 
    

 Z l a j a + M i m i c a + R i k i ;
 

  
 
 
 
 B u c a + H o z o ;
                                         
 
  
 
E s m a + N e ć k o  + Ž u ć o + N a l e + D ž e v a d ;
 

 
 
 

 prof. L a n a ;
 
  
 
 

 Ž i l i ć ;
 
  

 Crljenak : Z l a t k o + I v a ;
 
 
 
 

 K r e s o ;
 
  
 
  


 habega : prof.  P e r o ;
 
  
 
 

 S t e h l i k + Š a b a l i ć ;
 
  
 
 

 a u t o g r a m ;
 
 

 atelier   Š t u r a ;
 
 
 Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?
                                              sule

 

 
  
 drugarica učiteljica  A j š a ( Berbić )  B a h t i j a r e v i ć  (1 9 2 7 - 2 0 1 3.)
 
 
 
 

 

 

 I v a n k a ;
 
 
  
 Beneš : S t a n a + Z a n e t + M a r i j a n a + M a r i j a n ;
 
  
 
 
 
 desno : R e n a t a ;
                                         
 
  
 
U č o + Š i l j a + S m a j o + N a l e ;
 

 
 
  


 habega : A b a s
 
 
 
  
 Bogdanović  Bato
Statistics for November 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16611 2.85% 12186 2.72% 769 3.47% 321 3.26% 606 8.46% 770359 2.69%
2 16821 2.89% 13581 3.03% 864 3.90% 322 3.27% 587 8.20% 908240 3.17%
3 18851 3.24% 14214 3.17% 799 3.61% 430 4.37% 591 8.26% 1001167 3.49%
4 22519 3.87% 17797 3.97% 805 3.63% 405 4.11% 572 7.99% 1261361 4.40%
5 19650 3.38% 14449 3.22% 791 3.57% 353 3.59% 540 7.54% 1017838 3.55%
6 19750 3.39% 15065 3.36% 740 3.34% 339 3.44% 508 7.10% 1108306 3.86%
7 20154 3.46% 15317 3.41% 646 2.91% 342 3.47% 446 6.23% 1093798 3.81%
8 18521 3.18% 12851 2.86% 731 3.30% 329 3.34% 383 5.35% 970615 3.38%
9 17096 2.94% 13100 2.92% 618 2.79% 291 2.96% 346 4.83% 891842 3.11%
10 22804 3.92% 16442 3.66% 783 3.53% 361 3.67% 358 5.00% 1180381 4.12%
11 32321 5.55% 25271 5.63% 1869 8.43% 501 5.09% 416 5.81% 1797591 6.27%
12 18570 3.19% 13836 3.08% 827 3.73% 399 4.05% 408 5.70% 918769 3.20%
13 17490 3.01% 15369 3.43% 746 3.37% 349 3.55% 420 5.87% 891110 3.11%
14 18048 3.10% 15611 3.48% 784 3.54% 327 3.32% 388 5.42% 903652 3.15%
15 17014 2.92% 15039 3.35% 708 3.19% 326 3.31% 356 4.97% 874983 3.05%
16 14461 2.48% 12584 2.80% 643 2.90% 337 3.42% 346 4.83% 703209 2.45%
17 18539 3.19% 14725 3.28% 864 3.90% 358 3.64% 370 5.17% 865822 3.02%
18 18215 3.13% 14335 3.19% 545 2.46% 320 3.25% 345 4.82% 792994 2.76%
19 20481 3.52% 16213 3.61% 733 3.31% 310 3.15% 365 5.10% 993244 3.46%
20 29265 5.03% 24525 5.47% 1033 4.66% 346 3.51% 393 5.49% 1527510 5.33%
21 23550 4.05% 18765 4.18% 899 4.06% 322 3.27% 352 4.92% 1199639 4.18%
22 18268 3.14% 13290 2.96% 525 2.37% 301 3.06% 365 5.10% 778978 2.72%
23 15698 2.70% 12776 2.85% 623 2.81% 370 3.76% 366 5.11% 754219 2.63%
24 22912 3.94% 17951 4.00% 739 3.33% 359 3.65% 471 6.58% 1069254 3.73%
25 29628 5.09% 20203 4.50% 738 3.33% 319 3.24% 488 6.82% 1219086 4.25%
26 22060 3.79% 15735 3.51% 820 3.70% 348 3.54% 563 7.86% 941033 3.28%
27 23045 3.96% 17482 3.90% 681 3.07% 349 3.55% 571 7.98% 1073486 3.74%
28 23879 4.10% 15796 3.52% 685 3.09% 335 3.40% 602 8.41% 935602 3.26%