.


 
 


prsta ga klikalo
  

 B z i k o ;
 
                                               
 B o r k o + G o g a ;
 
                                               
 E l m i r + D a r k o + G o r a n ;
 
 

 Papić  T a c a ;
 
                                               
 N i n o  + Č i l e + A d n a n ;
 
                                               
 S e k a + V e r a ;
 
                                               
 u obruču : D j o k o ;
 
  

 Z a r a ;
 
                                               
 A n d r e i n i ;
 
  

 V l a s t a + S a n j a + M a r i n a + A l e k s a n d r a + P e š o ;
 
  

 E k r e m + S e k a n a ;
 
  
 
 Ratak
 
 

 M a r i o ;
 
                                               
 K a d i ć ;
 
  

 p u s a ;
 
  

 k o š ;
 
                                               
 rodjendanska : E n i s a ;
 
  

 I m e l a ;
 
                                               
 S n e ž a n a + E l v i r a ;
 
  

 D r a g a n + M a i d a + B r a n k a + Z o r a ;
 
  

 Dobri : d o b r i ;
 
 

 Milovac  S o n j a ;
 
                                               
 n o v o g o d i š n j a ;
 
                                               
 p u s a ;
 
                                               
 
 Hrvoje
 
                                               
 Halilović : H i d a j e t + D r e n a ;
 
                                               
 N i k o l a + A n t j e ;
 
                                               
 kod Denisa : Z e l e ;
 
                                               
 
 Štura ;
 
                                               
 Dijana : lampice u odlasku, mimoze u dolasku i čovjek za sva vremena
 
                                               
 k u h a r s k a ;
 
                                               
 si  s i n j o r ;
 
 
 

 when i was 62 . . ;
 
  

 sretna  V a n j a ;
 
                                               
 M a r i n a + M i r a ;
 
  

 V e s n a + O g n j e n ;
 
                                               
 Filipović  M i r s a d ;
 
  

 M i l o s a v a c ;
 
  

 G o r i c a + L a n a ;
 
  

 L o j z o ;
 
 

 S l a v i c e ;
 
  

 V e s n a + A m i n ;
 
  

 C o t a ;
 
  

 V e s a + M e r d i n a + Z l a t k o + K o l j a + Z o r a n ;
 
  

 Z l a j a ;
 
                                               
 B i l j a n a + B r a n i s l a v a ;
  
  

 sa prijateljicom, neki dan : S e h a v e t a ;
 
  
 
 Nerica
 
 

 Kopanja  S a n d r a ;
 
  

 O p o l c e r ;
 
                                               
 S o n j a + M i l k a + B o b a n + B o j a n + S l a d j a n a ;
 
  

 Ž e l j o + Z r i n k a ;
 
  

 H e m p l a ;
 
  

 J a s n a + A l m a ;
 
                                               
 L j u b i c a + D r a g a n ;
 
  
 
 Lari
 
 

 S u a r d a ;
 
                                               
 m e t a l c i ;
 
  

 Kartal  A n i l i z ;
 
  

 E s l i + S e l e n a ;