.


 
 


prsta ga klikalo
  

 B e c a ;
 
  Zdravo Caja,

 hvala na brzom odgovoru, evo poslala sam mail vezan za izlozbu u Samoboru.
 Slucajno sam, tragajuci za necim drugim, otkrila tvoju web stranu, i vidjela
 mnoge ljude koje nisam vidjela 20 godina!

 Molim te da ovo objavis jer sam bila stvarno jako prijatno iznenadjena kada sam
 odjednom ugledala svoje slike i gospodina koji stoji u galeriji – i krasan komentar.

 Pozdrav tebi i tvojoj obitelji iz jako maglovitog I zagadjenog Sarajeva,

   Nerica Abdulic - Osmancevic  
 
                                               
 D u b r a v k a ;
 
  

 L i b a r ;
   

 A m n a + E d i n a + S a m r a ;
 
  

 teniseri : V i c e ;
 
  

 I g o r + M a r i j a n a ;
 
  

 Hrvoje ;
 
  

 S o n j a ;
 
  

 A i d a + L e j l a ;
 
  

 c o m b i n e ;
 
  

 M u h o + T u f e k ;
 
 

 D u b r a v k o ;
 
                                               
 V e r a + V a n j a ;
 
  

 A d i l + S e l e n a ;
 
  

 u bijelom : D e a ;
 
  

 A i d a ;
 
                                               
 k o n o b a (r i) ;
 
  

 p u b ;
 
  

 B i t l o + M i r j a n a ;
 
 

 T e a ;
 
  

 G a g u l a ;
 
  

 L a r a + M a j a ;
 
  

 Š t r b a ;
 
                                               
 Š i m l e š e ;
 
  

 G o r a n k a + Z u b i ;
 
  

 I n d i r a + B o r i s ;
 
  

 Skopljak  S a r a ;
 
  

 S v e t a + L i d i j a ;
 
                                               
 D e d o ;
 
  

 A m e l a + D a v o r k a + A n a + J a s n a + B i l j a n a + N e l a + B i l j a n a ;
 
 

 R e n a t a ;
 
  

 K o b a š l i ć ;
 
  

 M i ć u n ;
 
                                               
 E l v i r a + A i d a + A m r a + H i n d a + B e r i n a ;
 
  

 M a r i j a n ;
 
  

 k u u m e ;
 
                                               
 ledja : L e m i ;
 
  

 Š t u r a + D j u b o ;
 
 

 Bašić  M e l i s s a ;
 
  

 Junuzović  V a n j a ;
 
  

 Momčilović  D u š k o + Beganović  H a r e 
 Zahić  E n e s + Husedžinović  H a m i d + Papić  L i m u n + Spremo  D r a g i š a;
 
  

 C a k e l j i ć ;
 
  

 H a r l e y + L o l ;
 
                                               
 E l v i r a + M i r s a d ;
 
                                               
 Ž u ć o + D r a g a n ;
 
 

 L a l a ;
 
  

 V e s n a + Z o r a n ;
 
                                               
 H e m p l a + Č a u s + K i t a + S u a d ;
 
  

 S l a v i c a ;
 
  

 D e d i ć ;
 
                                               
 ispod semafora : N a n d i ;
 
 

 Kovačević  A n e s ;
 
  

 K u z m a n o v i ć ;
 
                                               
 M i d j a + T a m b a + L a z e n d a + V o j o ;
 
  

 Opolcer  M i r n a ;
 
  

 Ž e l j o + Z r i n k a ;
 
                                               

 C e c a ;
 
 

 S n j e ž a n a + S u a r d a ;