.


 


prsta ga klikalo
 

 E l v i r a ;
 
 

 J u s u f o v i ć                                                                                                                                         
 
 

 Z o k a + G l i š a + Z d e n o  + Š t r b a  + V l a d o ;
 
 
 Naredi Kralj da uhvate onog
 Što kćer mu tajno u lugu obljubi.
 Dovedoše ga i polomiše ruke
 A on lično glavu mu odrubi.

 No u jutro sledećeg dana
 Tužna vijest od sluškinje stiže
 U kćerkinu on udje sobu
 I iz lokve krvi mrtvu je diže.

 Promijeni se odjednom stari Kralj
 Te očiju suznih reče svom robu
 Da mu kćer tajno bez počasti
 Sahrani u jučerašnjem grobu.
                                              sule
 
 

 kodMilovana : B o b a r a ;
 
 

 O g i + V e s n a ;
 
 

 s t u d e n t s k a ;
 
   
 
 

 S l a v i c a ;
 
 

 Bh. književnica Lana Bastašić, autorica teksta "Bajka koju idiot priča",
 pobjednica je Konkursa bh. drame koji je organiziralo Udruženje Fercera .
 
 
 
 

 D a r k o ;
 
 
 

 

 koslika : J a s n a ;
 
 

 vokal : Š t u r a ;
 
 

 P l a m a + D a r k o + V l a d a n a + Z o r a n ;
 
 

 ugroplanu : T e n d e r + I r f i ć (zipa)
 
 
 
 

 L o v š i n   S n j e ž a n a ;
 
 

 nanašehitlucima : D r a g a n + V i š n j a ;                                                                                      mm
 
 
 Danas za kućicu
 od četiri sprata
 ne treba više
 od jednog mandata.
                                  pika
 
 

 H a b e g a ;
 
   
 
 

 
B a l i ć ;

 
 

 gdjelije : Ivica  Brajdić - B r a j d a
 
 

 mariom : S l a v i c a ;
 
 

 b i b l i o t e k a : knjiga + čitalac ;                                                                                                                                                                                                  mm
 
 

 R e u f + I r f i ć + B o ž o + V e l i d ;
 
   
 
 

 A m i n a   B.
 
 

 novitrener : M i g u e l - A n g e l ;
 
 

 B u c o s e k r e t a r + B a j b a g a + I m e l a ;                                                                         sulej
 
 
 

 

 flaute : M i k i ;
 
 

 J u s u f a g i ć ;
 
 

 riječka : D a r k o + L o v r o + M a r k o + M a t i j a ;
 
 

 D ž e b e l
 
 
 
 

 L A ;
 
 
 Gore je od afere
 to što se skrilo,
 šta se poslije svega
 sa akterima zbilo.
                                  pika
 
 

 Pariz : S a ć o + I v o + Ž o k ;
 
 

 nastraži : S a r a ;
 
 

 salutira : P r a n j i ć ;                                                                                                                       mm
 
   
 
 

 mariom : S e d ž i ;
 
 
 
 


 mm : N i j a z + M e n s u r ;
 
 

 
mariom : S r d j a ;
 
 
 

 
Stanford : K u l e n o v i ć ;
 
 

 
mm : J a d r a n k a ;
 
 


 sulej : P r e d i ć + K u r u z ;
 

 
Vesna : E r z i ć - K u j u n d ž i ć ;
 
 
 
 

 
DANska + BELgija + AUSpuh ;
 
 

 Kako da slijedimo
 snalažljivog selju?
 Od odskočne daske
 sklepao fotelju !                                          
                                  pika

 
 

 
S t u d e n t s k o ;
 
 
 


 V l a d a n a ;
 
   
 
 

 
W i e n n a ;
 
 


 sulej : B o ž a n a + M i d ž a + A m i ;
 

 
H a d ž i k a d i ć ;
 
 

 

 
 


 I d r i z + H a z i m + M i r s o + A c o + Č a d o ;
 

 S l a d j i š ;
 
 

 
pokraj  D j u k e : Ćiro Blažević ;
 
 
 
 

 
fromsviss : R o k i + B e k a r a ;
 
   
 
 

 
S u n č i c a ;
 

 
I b r o + I z e t ;
 
 

 
S n j e ž a n a ;
 
 

 
C a k e l j i ć ;
 
 
 


 
mm : B a b i ć ;
 
 

 
R e n a t a + F e l i k s ;
 
 


 Ž e l j k o + M i r j a n a + B a h r u d i n ; prvired   A l m a + L j i l j a + S n e ž a n a + A s m i r ;