.


 
 


prsta ga klikalo
 

 dr.  B e c a ;
 
 
 Zahvaljujemo dragom Caji i izvanjavamo se što gušimo njegovu inicijalnu ideju Dnevnika.
 Još jednom molimo vas za podršku filma na adresi:
http://igg.me/at/gpdoc.
 Zamolili smo Caju da, budući da nam isuviše pomaže, ne uplaćuje ništa! No prevari nas;
 hvala Zlatku na skromnoj
 uplati (nekih tričavih 1000$ :)

   Link putem kojeg možete da se informišete o projektu i eventualno donirate,
   date savijet (vokierceg at gmail dot com)
je: http://igg.me/at/gpdoc/.
 
   Na fotografiji samoživi reditelj :) V o k i :).
 
                                  
   
 F a h r o ;                                                                                                                      
 
 

 P i n t o + B a b i ć ;
 
                                  
                                                                                                                         
 
 
 
 


 Jurišković  D a v o r ;
 
                                                                              
 
                                  
 
 sa drugaricama : S e d i n a ;                                           
 
 
 
                                  

 sa rajom : B o r i s ;                                            
 
 
 
 
 
 


 B a š i ć ;
 
                                   

 Vidović  K a r l o + S a n d a ;                                           
 
                                  

 B L - L A : I b r a h i m b e g o v i ć ;                                            
 
 
 
 

 B z i k i + S e j o ;
 
 
 Lari
 
 


 Mitrović  N a d i a ;
 
 
 Osmančević
 
 

 K a r t a l + R i z v a n o v i ć ;
 
 
 

 

 prinova u : S t a n i ć + K a r a n f i l o v i ć ;
 
 

 prije : N a d i a ;
 
 
..no vrijeme je prošlo
  život je teko
  put izgubljen -
  ko bi reko
                                              sule
 
 
                                  

 N e d i m ;                                           
 

 
 
                                  

 V e s n a + B o r i s ;                                            
 
                                   

 v e t e r a n ;                                           
 
                                                   
                           
 
 
 
                                   

 Lazarević  V e r i c a ;                                            
 
 
 Ratak
 
                                  
 
 S a m i r + A z r a ;                                           
 
 

 B i ;
 
 

 z a v o d ;
 
 
 
 
                                 

 K i k o ;                                            
 
 
 Štura ;
 
                                  
 
 G o r d a n a + S e a d ;                                           
 
 

 g l u m i c e + g l u m c i ;
 
 

 M a j a + B i l j a ;
 
 
 
 


 N a d a ;
 
 

 Wendy De Mos Jai Gopal + Zoran Todorović ;
 
                                   

 Žabić  M i k i ;                                           
 
                 

 Lari : Rizvanović  A d e m ;                            
 
 
 
 


 V o k i ;

 
 
 
 

 A l m a + K i r b a + A z r a ;
 
                                  

 A i d a + D a n i š ;                                            
 
                                  
 
 A i d a + B o j a n ;                                           
 
 
 
 


 Novačić  S u n č i c a ;
 
 
 
 

 S a n t o - K a p e t a n o v i ć ;
 
 
 

 

 R i l e r ;
 

 

 S t u p a r ;
 
 

 T a r i k + O l i v e r ;
 
      
 Štura ;                                                                       
 
 

  D j a ;
 
 

 najbolje drugarice : B r a n a + T a m a r a ;
 
 
 Osmančević ;
 
 

 O s m a n č e v i ć ;
 
                                                   

 M i ć o + Z l a t k o ;                           
 
 
 
 
       

 Dobrijević  A i d a ;                                                                     
 
 

 G a r e + M i l o v a n ;
 
 
 
                                                  
 D ž i n i ć ;                            
 
 

 L a r i + D u d a ;
 
          
 Hrvoje ;                                                                   
 
 
                                 

 under m;tel  treatment : S l a v k o ;                                            
 
                                  

 O g n j e n + V e s n a ;                                            
 

 
 
                                                  
 M i k a + N e š o ;                            
 
 
 
                                                  
 Milovac  Z l a j a + Kuprešanin  Dragan ;                            
 
                                                                              
 
 
                                 

 ode i  N e š o                                           
 

 

 

                                                                              
 
                                   

 Džindić : M i n a + A l i j a ;                                           
 
                                  

 S l a v i c a ;                                            
 
                                                                              
 
 


 B o r i s ;
 
 
 
                                                  
 kod Vojke u Malo Blaško : V e s n a + P l a m a + V l a d a ;                            
 
                                                                              
 N i n o + S e j o ;
 
                                  

 Brico Fircik + D a r k o + P a j p ;                                                                                       
       
 
                                                                       s e m a f o r
Daily Statistics for September 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23636 25.46% 18977 26.39% 750 22.31% 422 22.84% 408 31.92% 1377742 27.69%
2 19247 20.74% 14548 20.23% 779 23.17% 445 24.08% 430 33.65% 999217 20.08%
3 22604 24.35% 17733 24.66% 890 26.47% 424 22.94% 408 31.92% 1211312 24.34%
4 21439 23.10% 16437 22.86% 709 21.09% 438 23.70% 425 33.26% 1121618 22.54%