.


 


prsta ga klikalo
 

 
S a š a ;
 
 
 
 

 
S e n a d ;
 

 t o !
 
 

 
susrelese : V e s n a + R u ž i c a ;
 
 

 
Dražić : B o r i s + D r a g i c a + J a n e ;
 
   
 

 
J a s m i n k a ;
 
 
 

 

 
mariom : R a j k o ;
 
 

 
Val d' Isere : B e r a + M i š o + D a d o + D j o l e + G a l a + A l j o š a ;
 

 
D i a n a  V.- B. ;
 
 
 
 

 
a l i b a b a o b o r i  ;
 
 
 

 centrala :  Z e b i ;                                                                                                                        sulej
 

 
Sydney : L o l ;
 
 

 
I g o r + B o b i c a ;
 
 


 Hrnić Biljana + Šimleša Dalibor + Šašić Maja ;
 
 
 
Moja zemlja je kao iz bajke.
 Lijepa, a siromašna.

                                    pika 
 

 
A i d a   K.
 
 

 
susret : K i g a + J o c o ;                                                                                                               mm
 
 
 
 

 
P e r o + I v o n a + P i r g o ;
 
 
 
   

 
B a l i ć   I v i c a  (57. - 13.)
 
 

 
djdario : g r a d ;
   

 
K u b a ;
 
 

 
bejs - štimaža : B a š o v i ć ;                                                                                                        mm
  

 
daavno : D i n k a + D j a n i + D o n k a ;
 
 
 

 
N i h a d a ;
 
 

 
G a r e + B e ć a ;
 
 


 :)) ;
 
 
 


 
P e g a   M i l a š i n o v i ć ;
 
 

 
O g i + J a s e n k a + A z u r ;
 
 

 
došlaSeka ;
 
 

 Jedna želja za ljubavlju
 I osmijeh svačijeg oka
 Jedna želja s bolom
 Ko nebo duboka.
                                   sule
 

 
nastavnica  S u a d a ;
 
 

 
mariom : P e g a + B o c o ;
 
 

 
aroma, LA : E l i + A m r a + A d e m + S e n i t a + N i r v a n ;
 
 
 

 
mende : N i z a r + M i r k a ;
 

 
B o j a n ;
 
 

 
K e k e c e r o s i + G a r i n č e ;
 
 

 
C a k e l j i ć ;
 


 
kod Djanija ;
 
 

 
S t a n k o v i ć - P e r o v i ć ;
 
 
 

 

 
K E F A J A ;
 

 
D e a n a ;
 
 

 
Kulenović : S e n a d + A d a + V e s n a ;
 
 

 
P i k a + M i ć o ;
 
 
 


 S a b a ;
 
 

 r i f ;
 
 
 možemo mi biti i kulturni
 i tolerantni 
 ali bi to medjunarodne snage
 prikazale kao svoj uspijeh.
                                     pika
 
 

 hotelbosna : C e r a + D a r k o + D e d o + D a d o + P l a m e n a c ;                                          sulej
 
 

 D e a ;                                                                                                                                                       
 
 

 Ć a s a + Š i š a ;
 
 
 
 

 Z d r a v k o + I r e n a + B r a c o ;
 
 

 K a t a n a ;
 
 

 Z l a t k o + B a i s a ;
 
 

 M e l i s a + A d n a n ;
 
 
 Nagli izliv rodoljublja
 dovodi
 do odliva pameti.

                               pika
 
 

 Š t a d e r ;
 
 

 
Nigerija : K e s k o + B u b u t r e ;

 
 
 

 

 F u ć o ;
 
 

 P e r o v i ć ;
 
 

  ž i r i ;
 
 

 P r o l e ;
 

 

 vankuverska : J o a n + D a n i e l l a + M i c h a e l + S o f i a + Z o r a n ;
 
 
 
 

 čestita  prebac (250 000) : D j o r d j e ;
 
 
 

 
 najbolja linija grada - ikad : Petar  S k o č i b u š i ć + Rudi  S a r k o t i ć + Ekrem  N a n i ć ;