.


 
 


prsta ga klikalo

          
 
 Kučan  H r v o j e ;                          
 
 

 STL : S n j e ž a n a + J a s m i n a ;
 
 

 B r a n o ;
 
        
 Štura ;                                                                     
 
 

 S i m o v i ć ;
 
 
 
 


 E d i n a ;
 
 
 
  
 
 D a n i j e l a + J a s n a + O l g i c a ;                                                                
 
 
 Narod je nezahvalan.
 Jedino ga interesuje
 kako da preživi.
                                 pika

 

  

 Muzička akademija : C u c o ;                                                                           
 
 
 
 

 s l i j a ;
 

 
 
 
 
 
 V e s n a ;                                                                
 
 
 

  
 
 
S r b i n + I r f i ć ;                                                                
 

  
 
 L o l i t a + L j e r k a ;                                                                
 
  
 
 pred nastup : Basic  Bluegrass  Band ;                                                                
 
                    
 Lari ;                                                         
 
 
                               
 
 M i r r o ;                                             
 
 

 E v o n n a ;
 

                                  

 Drljača  Ž e l j o ;                                            
 

 
 
  
 
 I s m e t + I b r o + S l o b o d a n - L a k a + A d e m ;                                                                           
 
 
                                 
 B a h t i j a r e v i ć ;                                            
 
 
 
                                                  
 K a l u d j e r o v i ć ;                            
 
 
 
 M a r i j a + T e a ;
 
                                                                              
 
                                  
 Ć a m i l + O s m a n + Č a d o ;                                            
 

  
 Milutinović                                                                           
 
 
                                 
 Z r n i ć ;                                            
 
                                                                              
 
                                   
 
 D u b a + R i l e ;                                           
 
                                   
 Jajčević : peace from united women of BL ;                                           
 
 
 
 

 morska : J a s m i n + R a d a + I b r o + T o m i c a ;
 
 
 
 hrvoje
 
 
                                  
 S l a v i c a ;                                           
 
 
 
                                                  
 D i j a n a + D u b r a v k a ;                            
 
 

 M i r o + A n i c a + J e l e n a ;
 
 
 ratak
 
 

 D e n i s + A n a ;
 

      
 
 Larijeva 
baba  J a g a ;                                                                       
  
    

 N o v a č i ć ;                                
 
 
 
                                  
 I r e n a + A l b i n a + N a d i a ;                                            
 
                                  
 N i n i ;                                            
 
                                                                              
 
 

 t a m b u r i c a ;
 

 
 
 

 
 D j a n i ;
 
 
 
                                                  
 Z o r a n ;                            
 
                                  
 
 B o r i s + V e s n a ;   
                                         
 

 
 ratak
 
 

 E m i r ;
 

 
 
 
                                 
 stoje : J a s n a + P e t a r + M i r a , sjede  R a i f a + F a t i m a + B e d r a ;                                            
 
                                                                              
 
 

 J a s n a + A i d a ;
 

 
 
                                                  
 R o c c o + D a d a r a (didara) ;                            
 
 

 STL : K a z a m a t ;
 

 
 Štura ;
 
 


 T a h s i n ;
 
      
 
 D i n - D o n ;                                                                       
 
                                  
 
 M i l o r a d + K o j a ;                                            
 
 
 
 D r a g a n a s g a r d e n ;
 
 
 
 
                                                 
 
M i r e l a ;                            
 
 
 Hrvoje                                                                             
 
                                   
 K e c + N a t a š a ;                                           
 
                                    

 Zulić  M i r s a d a ;                                          
 
 

 G o g a + N a t a š a ;
 

 
 

 

 R a n k o ;
 
                                                                              
 
 
                                   
 B e r n a r d ;                                          
 
                                                                              
 
                                   
 
 D e n i s + O l g i c a ;                                           
 
 

 B e r i n a + A l b i n + A i d a ;
 

 
 

                                                  
 
g i m n a z i j a ;                            
 
                                                                              
 
 


 B r a n k a ;
 
      
 
 D a r k o + D u b a ;                                                                       
 
                                  
 
 D j i d j a + T a m a r a ;                                            
 
 
 
 I r f a n + H a š k o + B r a c o + N a n d i ;
 
 
 
 


 MM : Djuzel  A i d a ;