.


 
 


prsta ga klikalo

 

 E d i n a ;
 
 
 
 

 V e s n a + O g n j e n ;
 
 

 B r k a + Z l a t k o ;
 

                                      Pozdrav Caji i
  dragom prijatelju
  iz djetinjstva Gari
  od
  Žoke iz
  Coburga                            
 
 
 

 u horu : S u n č i c a ;
 
 
 Štura ;
 
 

 u horu : A i d a ;
 
                                  
 u orkestru : M i r o ;                                            
 
  š.                                                                           
 
 

 sollo : S a r a ;
  
 
 

 Bahtijarević  M i r a n ;
 
 
 
 

 Z d e n k a ;
 
                                  
 Š i m l e š a ;                                            
 
 

 N e š o + Saša  Djurić ;
  
 
 
bekir                        
 


 A n d r e a ;
 
 

 J o v i c a + K i k a n ;
 
                                  

 A i d a ;                                            
 
 

 P a v l i č i ć ;
  
 
 hrvoje
 

 M a i d a ;
 
    

 B e c a ;                                
 
   

 D i j a n a ;                                 
 
 
 
                                                  
 S n j e ž a n a ;                            
 
 
 ratak
 

 G l a m o č i k a + J o l d ž i ć ;
 
 
 Milutinović
 
  

 B e ć a ;                                                                           
 
  
 
 M i t r o v i ć ;                                                                
 
 
 
                                  
 orkestar  F r a n j e  P e t r u š i ć a ;                                             
 
                                                                              
 

 N e d e l j k o + V i š n j a + D a r k o ;
 
 
 
 

 B a t r o v i ć + P i l i p o v i ć ;
 
 

 I b r o + I r m a + D j a n a ;
 

                                                
 B i k i ć ;                             
 
 
 

 Dodik - Rakonjac   N e l a ;
 
 
 Rafi ;
 
  

 Z a j a + J a c a + G a r e ;                                                                           
 
 
 Ratak
 
  
 
 V u k a d i n o v i ć ;                                                                
 
  hr
 

                                  
 Ž i k a + T e f a + N a g i b ;                                             
 
 
   
 
 A r n a u t o v i ć ;                                                                           
 
 

 V o j k o + Z v j e z d a ;
 
 
 MišoP.
 
 

 V e s n a + B i b i ;
 

 

 V e d r a n a + T a n j a + T i n a ;
 
                                                                              
     

 S l a v i c a ;                                
 
                                                                              
 
 

 S a m r a + A m n a ;
 

 

 Z u b o v i ć ;
 
                                  

 S k o p l j a k ;                                            
 
                                                                              
 

 A i d a ;
 

                    
 Lari                                                         
 

  

 B i l j a n a + L o k i c a :) + B e c a ;                                                                           
 
  
 
 K i k i + D j a n i ;                                                                
 

 

 Sad neko u ovoj noći
 Prolazi duge sniježne pute

 Sad neko u ljubavi tamo
 Gleda zvijezde razasute

 Sad neko zamišljen kraj mora
 Na golom kamenu sjedi

 Sad neko mrtav se budi
 I kao da me kroz prozor gledi
                                              sule
 
                                  
 D e j a n + M i r o + V e s n a + N i n a + S p o m e n k o + B o j a n ;                                             
 
 
 

                                                  
 D u c ;                           
 
 
 
 
 
 D i a n a + S a n d a ;
 
 
 
                                                  
 K r k ;                            
 
 
 
                                  
 I b r i š + E s o + M e s u d ;                                             
 
  
 Milutinović                                                                           
 

 V e r a + Z v j e z d a + S l a v i c a + C e c a ;
 
 
 Viktor
 
  

 S e a d + G a r e + D j o k o ;                                                                           
 
  
 
 N a d a + V i š n j a + M i ć o ;                                                                
 
  hr
 

                                  
 D e š i n + I r f o + B u h a ;                                             
 
 
 

 J a s m i n k a ;
 
  H
 
  

 E n n a + A l m a + A z r a + A r n a ;                                                                           
 
  
 
 L i b a r i ;                                                                
 
 
 Hrvoje
 

                                  
 STL : A n t e + D ž e v a d ;                                             
 
 
 

 Popović - Reljić  J a s n a ;
 
 
 
  
 
 D i n k a + D a v o r + M a r i n a ;                                                                
 
 
 

  

 S a n j a + T e a + D a n i j e l a ;                                                                           
             
 


                                                               b r o j k e

Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2014 20870 16264 714 394 6933 32742528 11849 21425 487922 626113
Oct  2014 20367 15816 738 393 7167 34514923 12199 22881 490321 631402