.


 
 


prsta ga klikalo
                                                  
 nada :
A d n a n ;                            
 
        
 Štura ;                                                                     
 
                                  
 N a t a š a + J a s n a + N e l a ;                                            
 
                                   
 pozira : B o r i s ;                                           
 
                                  
 medju tamburicama : B r a c o ;                                            
 
                                                                              
 
 


 R a h e l a ;
 
 
 
 

 E n k o + F a j k i + I b r o ;
 
 
 

 

 Larijeva  Baba  J a g a ;
 
 


 K a t a n a ;
 

 
 
  Evo, praktično je - ende.
  Božji ljudi (God's people) vas napuštaju ;
  kampanja koju smo pokrenuli putem Indiegogo-a:
http://igg.me/at/gpdoc završava se
  za sedam dana.
  Ovo je "last call" za sve one koji žele da nam pomognu (finansijski) - nisam siguran
  da ja sada vrijeme za "spreading the word" : ) Ukratko, radi se o dokumentarnom
  filmu, mojemu diplomskom radu na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci - više
  informacija možete dobiti upravo putem stranice kampanje:
http://igg.me/at/gpdoc ili
  direktno putem e-mail adrese autora: vokierceg at gmail dot com.
  Hvala svima.
  Na fotografiji (da ne gušim više sa mojim brcima) - recept za marketing :)
  - nova, mala, banjalučka raja, 
moj sin Kolja!
  Love you ALL!
 
 

 L a t i n o v i ć ;
 
 

 M e l i s a + T e š a + T e a ;
 

                                  
 M i d j a + P i r g o + D j a n d r o + R e f k o ;                                            
 
 
 
bekir                        
 

 

 P i p i ;
 

 
 
                                   
 P o p + B a t o ;                                           
 
 
 
 

 D o r o t a + A l m a ;
 

 
 Poslije izborne šutnje
 zavladala je grobna tišina.
                                  pika

 

 

 orkestar : I b r o + T o m i c a + J a s m i n + R a d a ;
 

 
 
 
                                                
 
D ž e l i ć ;                             
 
 
 

                                   
 baka  N a t a š a ;                                           
 
 

 M u r i + B r a c o ;
 
 
 
 

 E d i n a + Z v o n k o + N i k o l i j a + A i d a ;
 
 
 
 
 
 

 A m i r + D a v o r ;
 
 
 
 V e r a + Ž e l j a n a + C e c a ;
 
      
  
 S l a v i c a + R u s m i r a + Z r i n k a + S n j e ž a n a ;                                                                     
 
 
 ratak
 

 

 L i b a r ;
 
 
 
                                   
 
T a t y a n a + S l a v i c a ;                                           
 
 
 
 


 M a i d a + S e a d ;
 
 

 Mirela ;
 
 


 K o h a + Č i l e ;
 
 
 
 
                                  
 
A i d i c a ;                                           
 
 
 
 


 dežuraju : C u c o + D o d o ;
 
 
 
 


 I b r a h i m b e g o v i ć ;
 
 
 
 
 
 
G o g a + B e l m a ;
 
      

 Štura ;                                                                       
 
 


 Saltaga  S t e l a ;
 

 

 A
z r a + A i d a ;
 

 

 K i k a n ;
 

 
 

 

 K A B ;
 
          
 Omer                           
 
 
                                  
 V i r d ž i n i j a ;                                           
 
 
 
 

 Slipac  E l i + D ž e n a n a ;
 
 
 
 

 Z i n a d i n + L a z a r ;
 
 
 
 
 
 nazdravlja i   K e s k o ;
 
      
 Štura ;                                                                       
 
 


 Š e k y + S e n i t a ;
 
 

 J a n j a n i n ;
 
 

 Ć u r i ć ;
 

                                  
 Š a h u r i ć ;                                            
 

 
 

 

 Z d e n k a ;
 
 

 M i d h a t + S a š a ;
 
 

 k u ć n a ;
 
 
 Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?
                                             sule

 

                                  

 H a d ž i ć + Š i š a r i c a + V i d o v i ć ;                                            
 
 
 
bekir                        
 
 


 T e n d e r ;
  
                    
 Lari ;                                                         
 
 

 B e c a + B i l j a n a + V l a d a + M i l i c a ;
 

 

 D o b r i ;
 

 

 M e l i k a + S a l i + V e d r a n a +J a s n a + S e j o ;
 

 
 

 

 Ćosić  L j e r k a ;
 
  
 Milutinović                                                                           
 
                                

 Kartal : S a i m + S a i m a ;                                             
 
 
 g i m n a z i j a :
 Kulenović N i n a + Stupar M i r a + Ilibašić N e n a d + Popović V l a d a + Vehabović - Bunić M a i d a
 + Valentić - Babić  D i a n a + Misaljević  S a š a + Todorović  S a š a + Zorić  Ž e l j o ;
 
 
 
                                  

 Č a d o + Z e b i + B a i s a + P a š o ;                                            
 
                                                                              
 
 


 Renata  C r n o b r k ;
 

 
 

 

 Dubino jato ;
 
 

 M i l o s a v a c ;
 
 

 Šilinger  R a d a + Kurjak  I b r o ;