.


 
 


prsta ga klikalo

 

 MM : Djuzel  A i d a ;
  
 
 
 

 Lubanić  D u š k o + R a h e l a ;
 

 

 Ć u r i ć ;
 

 
 
 

 stari  d r u g o v i ;
 
        
 Štura ;                                                                     
                                     
 C e c a ;                                          
 
                                                                              
 
                                   
 V l a d a + D a r k o + S a r a ;                                           
 
 

 A l m a ;
 
                    

 Lari ;                                                         
 

                                                  
 
A i d a + A i d i c a + S u a d a + B o g d a n a ;                            
 
                                                                              
 

 
 
 
Jović  Ž e l j k a ;
 
      
  

 sredina : Durić  I r e n a ;                                                                     
 
 
 
 
T o n i ;
 
                                                                              
 
                                  
 
H r v o j e ;                                    
 
 

 joško
 
 

 
 Stupar  M a r i s a ;

 

 
 

 B e b a + E r t a n a ;                        
 

 

 na poslu u L A : F i l i p ;
 

  
 
 sa kolegicom na Adi :
Z d e n k a ;                                                                           
 
 

 M i r a + B e r i n a + E n i s a ;
 

 
 

 

 S a ć o ;
  
                                                                              
 
 

 Mitrović : a l o?!
 

 

 STL : sa  A b i d o m ;
 

 
 
 

 Z d e n k a + N a l e ;
 
 
 


 Erceg - Verem  S l a v i c a ;
 
 
 
 

 A z r a + S a k i b ;
 
 

 krvari od dosade : N i k o l a ;
 
 

 svirka na Laušu : I d r i z + E k r e m - Ćoro (iza) + F e r i d + A s k a n + F a r u k ;
  
  
 Milutinović                                                                           
 

 A s i m a ;
  
                                                                              
 
 

 T i l d a + D a v o r ;
 

 

 D a n i e l a + N i n a ;
 

 
 
 

 sa ministrima hala i kanala : K l i n j o ;
 
 
 
 


 Vukadinović, sada Kecman  N a t a š a ;
  
                                                                              
 
 

 E l v i r a + S e a d ;
 

 

 G a r e + B r a c o ;
 

 
 
 

 K e m o + N o n i + B o r i s + Ć i r o ;
 

 
 
 
     
  
 S u a d ;                                                                     
 
 
 ratak
 
 
 
 G i o r g i a ;
 
 

 S e h a v e t a + S e d i n a ;
 
 
 Za šta se borimo ?
 Vidjećemo kad se dim razidje.
                                          pika

 

                                                  

  Ljiljana Josipović je rođena 1948. godine u Kragujevcu. Odrastala je u Beogradu.
  Tu je završila Dramski studio u klasi čuvenog Bate Miladinovića u Dečijoj dramskoj
  Grupi Radio Beograda.

  Glumačku karijeru počela je u Pirotu 1966./67. godine. Nakon jedne Sezone odlazi u
  Pozorište Bosanske Krajine u Banja Luci, gde je ostvarila niz značajnih uloga sa
  vrhunskim rediteljima poput Josipa Lešića, Gradimira Mirkovića, Predraga Dinulovića... 
  Dobitnica je više glumačkih nagrada na Pozorišnim igrama BIH u Jajcu, Sisku i Banja Luci.                           
 
                                                                              
 
 


 C u c o + L u l i ;
 
 
 juče : cijeli dan zdrav
 
 
 

 S o n j a ;                        
 

  
 Milutinović                                                                           
 
 

 Č a r l i + Z l a j a ;
 
 
 ing. Zoran ;
 
 

 B o r i s + D u b r a v k a + D r a g o s l a v + S n e ž a n a + L u c i j a n + J o v i c a +
 B a h r u d i n + D a v o r ;
 
                                                                              
  
 

 A n d r e a ;
 
 
 
bekir                        
 

 

 T i j a n a + A i d a ;
 
        
 Štura ;                                                                     
 
          
 
 Talić  Z l a t k o + B a i s a + S u a d a ;                                                                   
 
          
 Omer                           
 
 


 Balić  V e s n a ;
  
                                                                              
 
 

 Ž a n a + T e a ;
 

 

 T r u l e ;
 

 

 R a c a + R i z v a n o v i ć + K e s i ć + K r n e t i ć ;
 

 
 

                                  
 Dobra  R a d a ;                                            
 
 
 
                                

 Z l a j a + J u l i j a (viri) + A d i l a + S a r a ;                                             
 
                                

 Martinčević  Z l a t k o ;                                             
 
 
 
 

 happy : J a s n a + B a i s a ;
 
 
 
 
 
 M e š a + K e k e r a ;
 
 
                                                 
 
 M i r n a ;                            
 
 
 
                                  
 S a š a + L a l a ;                                            
 
                                   

 O p a č i ć ;                                           
 
                                  

 Mažar  D r a g o ;                                            
 
                                                                              
 
 


 D r a g a n a ;
 
 
 Malkočević ;
 

 
 
  Evo, praktično je - ende.
  Božji ljudi (God's people) vas napuštaju ;
  kampanja koju smo pokrenuli putem Indiegogo-a:
http://igg.me/at/gpdoc završava se
  za sedam dana.
  Ovo je "last call" za sve one koji žele da nam pomognu (finansijski) - nisam siguran
  da ja sada vrijeme za "spreading the word" : ) Ukratko, radi se o dokumentarnom
  filmu, mojemu diplomskom radu na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci - više
  informacija možete dobiti upravo putem stranice kampanje:
http://igg.me/at/gpdoc ili
  direktno putem e-mail adrese autora: vokierceg at gmail dot com.
  Hvala svima.
  Na fotografiji (da ne gušim više sa mojim brcima) - recept za marketing :)
  - nova, mala, banjalučka raja, 
moj sin Kolja!
  Love you ALL!
 
                                

 S u l e + C v i k o ;                                             
 
                                

 E k a n a + I r f o ;