.


 
 


prsta ga klikalo
 

 Šljivar  T a n j a ;
 
 
 
 

 ing. B o r i s priprema štand za njegovu i Zoranovu firmu 
         S o n i c   F a r m  na sajmu studijske opreme u L A ;
 
 
 ing. Zoran ;
 
 

 atelier Milanović : M i r o ;
 
 
 
 

 P a š o + B e b a ;
 
 
 
 


 M u r a d i f ;
 
 
 
 

 I r m a + B r a c o ;
 
 

 A z r a ;
 
 
 
 

 D a r k o + K r e k i c a ;
 
 
 
 
                                  
  Trenutno radimo na dokumentarnom filmu Božji ljudi ; 
  budući da nam nedostaju nephodna finansijska sredstva ne bismo li film završili -
  molimo vas da uzmete učešća putem: http://igg.me/at/gpdoc .
 
  Vojislav Erceg, reditelj filma, odličio je da započne proces puštanja brkova "a la" Mišo Kovač
  sve dok ne završi film; molim vas da nam pomognete, da što prije donirate (every buck counts:)
  jer, iskreno, nije baš prijatno šetati Banja Lukom noseći na sebi ovakve brkove.
  Za sva pitanja slobodno nam se obratite na vokierceg at gmail dot com.
 
  (Ovim tekstom ne želimo da uvrijedimo bilo kojeg brkonju,
   no je evidentno da Vokiju brkovi slabo stoje!)                                 

 
 
 
                                                  
 S e h a v e t a + R u d o l f ;                            
 
 
 Mirna ;
 
                                   
 4 lista djeteline ;                                           
 
 
 
 

 O m e r + B e ć a + D i p a ;
 
 
 
 
                                 

 A r m i n a ;                                            
 
 
 
                                                  
 šica  B o j a n ;                            
 
        
 Štura ;                                                                     
 
                                   
 B e r i n a + M i r s o ;                                           
 
 

 L i l y + S n e ž a n a + D a r i j a ;
 
 
 
 
                                 

 S i l v a ;                                            
 
                                                  
 E r d u a n + G o g a ;                            
 
                                                                              
 
                                   

 S l a v i c a ;                                           
 
 

 C i k l a ;
 
 
 
 
                                  
 Dacešin  R o b e r t ;                                           
 
 
 Ratak
 
                                  
 D o b r i j e v i ć ;                                            
 
 
 
 

 Jaran : D a o r u e n g + E d i n ;
 
 

 R o l a + T o f k o + B e b a + N a l e ;
 
                                                                              
 
 


 Savić  L a n a ;
 
 

 B a h r u d i n + E d i n a + S a m r a ;
 
 
 
                                                  
 glavna slija : T o d o r o v i ć ;                            
 
 
 
 B r a n a + V e s n a ;
 
 
 
 
           

 R i z v a n o v i ć ;                                                                 
 
 
 
                                  
 H u s o + Č a d o + J a c a ;                                            
 
                                                  
 strijelac  R a n k o ;                            
 
 
 
 

 H r v o j e ;
 
 
 
 
                                  
 D j o k o ;                                           
 
                                  
 N i n k o + D i j a n a ;                                            
 
                                                  
 D j i d j a ;                            
 
 
 
 

 ajvar : S a n d a + D j u k a ;
 
 
 

                                  

 Krašovec  I n a ;                                            
 

 
 Viktor
 
 

 Z l a j a + M i r n a ;
 
 
 
 

 P e r i c a + Ž i k a ;
 
      

 S u r i ć ;                                                                       
 

                                                                              
 
 
                                                                             
 zobrovski : S e a d + D u b r a v k a ;
 
 
 
                                                  
O l g i c a + D r a g a n a + R a n k a ;                            
 
                                  
 
 Šašić  K r e š o ;                                                                                                                        
 
                                                                              
 
                                   
 K o l e + G o r a n + S u l e ;                                           
 
                                                                              
 
 
                                                                             
 Z v j e z d a n a ;
 
                                                                              
 
                                  
 pajtaši : D ž a h i d + M i l a n ;                                            
 
 

 Bendelja  D a v o r ;
 
 
 Narod je nezahvalan.
 Jedino ga interesuje
 kako da preživi.
                                Pika

 

 

 Š t u r a ;
 
 
 Ratak
 
 
                                 
 T e a ;                                                                                                                         
 
                                  
 B e r i n a + J a d r a n k a ;                                                                                                                        
 
                                  
 
 jezero : S u l e + l a b u d ;                                                                                                                        
 
 
 
 

 B a r t e l + B a š i ć ;
 
 
 
 


 K u b a ;
 
                                                                              
 
 

 Kurjak  A m e l a + F e r i d ;
 
 

 K e r a + L u l e ;
 
                 

 S l a d j a + N i k o l i n a ;                            
 
 
 
 
                                   
 Prlja  M a j a ;                                          
 
 

 E l i + D ž e n a n a ;
 
 
 
 

 Mutić  L a z a r ;
 
 
 
 
  
                                                   prolazno vrijeme
Daily Statistics for October 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 22195 11.11% 15719 10.21% 755 10.56% 433 11.23% 376 15.84% 1160354 10.56%
2 29277 14.65% 20088 13.04% 1061 14.85% 419 10.86% 391 16.47% 1442690 13.12%
3 21383 10.70% 16946 11.00% 786 11.00% 411 10.66% 433 18.24% 1201150 10.93%
4 16705 8.36% 13553 8.80% 611 8.55% 364 9.44% 337 14.20% 972300 8.85%
5 19103 9.56% 14806 9.61% 670 9.37% 379 9.83% 339 14.28% 1083384 9.86%
6 24221 12.12% 19943 12.95% 1114 15.59% 438 11.36% 427 17.99% 1493501 13.59%
7 20703 10.36% 16701 10.84% 655 9.16% 410 10.63% 403 16.98% 1213492 11.04%
8 22113 11.07% 17767 11.54% 664 9.29% 452 11.72% 443 18.66% 1153664 10.50%
9 19034 9.53% 14853 9.64% 657 9.19% 434 11.25% 389 16.39% 1020341 9.28%