prsta ga klikalo
 
 
 P e d j a
 
  

 A r m i n a
 
 

 'M a r j a n o v   č u d n i   z e c'
 
 
 
 U n a
 
 

 prof. I l i j a                                                                                                                                                                                          mm
 
  

 B o r i s + C u c o
 
 

 M E T E O R I : G e o r g i j e v i ć   D r a g a n                                                                            lesu
 
  Z A Z Je Veux (Serbian)                                                                                                                       grašo
 
   

 A z r a
 
 
 
 Evo da Te pozdravim.
 Saljem  ovu fotografiju iz 1959 godine.
 Iza se vidi ulice Aleja JNA i Rade Licine. 
 Rada, Snjezana, Sasa pridrzava sestru, Sveto, Zlatko, Bruja i Celo ;                                                                                  bruja
 
 

 Š p a n o v i ć
 
 
 
 Slobodan strelac ?
 V a l j d a - m e t a !                                                                   prof. P i k a
 
 

 H a d ž i ć
 
 
 B o r i k
 Vesna Bilić, ne znam, Vesna Granić - Balić, Vida Crbogorac, (gore)
 Enisa Katana, Svjetlana Pavlišin, Aneli Andrijević, (srednji red)
 Renata, Jasna Granić, Nada Pavlišin, Olgica Obrovski, Jasna Mikolčević ;                                                                    igorba
 
 

 R e n a t o
 
 
   PJESMA ZA BEKIMA

(M. Tadić / Trad. - M. Jergović - M. Tadić)

Ljude si htio učiniti boljim
i gasio žar na dlanu,
sve što si mogao šutnjom im reći,
izgorjelo u jednom je danu.

Pa si im pjevao, pa si im svirao,
pa si im ranjene duše mirio,
sve dok ne ubiše druga tvoga
i prvi zapališe grad.

Ej Boro, Beli Boro,
rasuše se naši dani.
Ej Boro, Boro, Beli Boro,
nesta sve k'o snijeg od lani.

Gdje nisam imao brata,
ti si mi bio brat,
u mojoj pjesmi danas
i tvoja šutnja pjeva.

Neko davno mlado vrijeme
ranjene nam duše hrani,
ti odlaziš a ja osta,
dug da platim u kafani.

Ej Boro, Beli Boro,
rasuše se naši dani.
Ej Boro, Boro, Beli Boro,
nesta sve k'o snijeg od lani.

 Hvala Goranu i Martini Franić i konobi Mirna u kojoj je nastala muzika za Pjesmu o Bekimu.                     mm
 
 

 G o r d a n a                                                                                                                                                                                        mm
 
 

 ' M E M O R Y ' - Relja, Štefanac, Braco, Adnan, Midža                                                                                                          nadaš
 
  K O L J A + S O P O T - treba mi rame tvoje
 
 

 S l a d j a n a
 
 

 R e l j a
 
 

 ' V a n d a l i '
 
  

 S a b i n a
 
 

 Hi Caja!
 U utorak bio u BL službeno i sretoh ovu divnu osobu, književnicu Radmilu Karlaš.
 Proćakulasmo uz piće.
 Lijep pozdrav uzBLuzerima
 
 

  V a s k e                                                                                                                                                                                             mm
 
 

 D u š a n k a
 
  zduhač zvani avantura
 
 

 A i d a + D j i n a
 
 

 N e š o + I g o r
 
 

 A j n u š a
 
 

 I n d i r a + R a f a e l
 
 

 mariom
: B r a n e  L j i l j a k   ( M e t e o r i )            
 
 

 T o d o r o v i ć  Z o r a n
 
   K u r j a k   S u n č i c a
 
 

 Djahid, Sejo, Saša, Fadil ;
 
 

 D a l i b o r k a
 
 

 Č i č a
 
 
 
  K A B
 ''Vrući disco u škodi''
 Karneval na Vrbasu 73: Kocko + Rale                                                                                                   mm
 
 

 Č a r l i
 
 
 
 Gospodska : R a d a                                                                                                                                                                        mm
 
 

 L i m u n
 
 

 N e v z e t a
 
 

 O l g i c a + M i k i
 
   

 E m i r + S t e l l a
 
  

 1. a p r i l
 
   

 V e s n a + L j e r k a + V a n j a
 
 

 J a g o d a