.


 
 


prsta ga klikalo
 

 primarius  D o d o ;
 
 

 Z v e k i + C e c a ;
 
 

 D a r i + D j a h o ;
 
  

 1969. Selce : R a n k i ć + P r l e +  Jakšić  Z o r a n + X + Sakan  M i k o + V o j o + X
             dole : N e j a + D u r i + Damjanović  M i l e n k o + Kozomara  A n d j e l k o ;
 
  

 Štura
 
  

 Cakeljić  V e s n a ;
 
  

 B o r i s + B a h a ;
 
  

 M a r i j a n a + A r i j a n a ;
 
  

 A r n a u t o v i ć ;
 
  

 Stanić  R a d e + Blažević  S t i p e ;
 
 

 Božić  R a d a ;
 
 

 I r e n a + D a d i + T a t a (iza, osmatra) ;
 
  

 u Alasu sa : C e c a + D a r k o + M a j a ;
 
  

 Lovšin  L o v r e n ;
 
  

 Vanjina  I s i d o r a ;
 
 

 A i d a + L e j l a ;
 
                                 
 
 J a a n j e ;              
 
 

 Los  Muchachos ;
 
  

 kod Brke : D a m i r ;
 
  

 C e c a + C a i c a ;
 
                                 
 J a s n a + P e r k i + K o k i ;              
 
  

 salsa : M a t i j a š ;
 
  

 Ratak
 
  

 J a j č e v i ć ;
 
  

 I r f i ć + Z l a t a n ;
 
                                 
 D e a n a + A d i n a ;              
 
  

 zz top : J a r a n ;
 
   P O S T   F A C T U M

   Ni riječi
   Ko kamen, ludjak, momak, blesav
   ostao sam na cesti.

   Pregorka tuga,
   raskošna muka moja,
   u praznoj sobi
   pelin do grla;
   uzdaha, ne, ni slova.
   Divno je imati sebe
   i znati zagristi rodjeno srce.

   Slavni starče, udes te ne minu
   i zalud vapaj Brutu sinu
   do balčaka zabio ti mač.
   Divno je, mudro je, imati sebe
   i znati zagristi rodjeno srce.
                 
                                    Zagreb, 1945.
   Jović  Josip - Š o v e r  (Imati sebe)
 
  

 Pušac  B e c a + Karabegović  Z l a j a ;
 
 

 V e s n a ;
 
 

 R a n k a + Š o l a j a + D r a g a n a + M a r i n a + K e k e c (maše) ;
 
 

 V o j o + D a r k o + B o r i s ;
 
 

 
  

 L i k o t a ;
 
 

 K e s i ć ;
 
 

 N i n o + V e s n a ;
 
 

 Lojić  M i l i c a :)
 
  

 D a n i j e l a + G a g o ;
 
 

 Grajić  B a n e ;
 
 

 S a n d a + E d i t a + S a n j a ;
 
  

 S u ć e + D r a g a n ;
 
 

 Pećarić : N e r m a (Hunina) ;
 
 

 Pržulj  V i b o r ;
 
 

 Zagreb : S a d e t a + O m e r ;
 
 

 V e s n a + M a r i n a + V e s n a ;
 
  

 Dervović Edo + Umićević Vojo + Beglerbegović Hari + Glišić Biljana + Vukadinović Borivoje ;
 
  

 G o g a ;
 
 

 I g o r + V e s n a ;
 
 

 Samardžić  M i r o s l a v ;
 
  

 G o g a + V i k t o r ;
 
 

 Zembo  A i d a ;
 
 

 K u r j a k ;
 
 

 D i j a n a + N i h a d a + D u b r a v k a ;
 
  

 fan club : J i m m y ;
 
 

 Granić
 
  

 M i r n a + L a n a ;
 
  

 B o r o + M i r k a n ;
 
  

 I v a n a + S u n c a ;
 
  

 anti-friz : G o r d a n a + V e s n a ;
 
  

 Lari