prsta ga klikalo
 

 s r e t n o !
 
 

 mm : ?
 
 

 dolazi : Deda M.
 
 

 sestre S. - s r e t n o !
 
 

 salutira : K o l j a   P.
 
 

 b a n j a l u c k a ;
 
 

 hor Aide K.- s r e t n o !
 
 

 mm : odbojkasi pod Zelenim mostom, sezdesetih ;
 
 

 S v e t l a n a + B o r i v o j e ;
 
 
 mm
        sestre 3 + 3 : I r m a + M o n i k a + M i a ;
 
 

 K e a + V i k i + S u z a ;
 
 

 tri kume : G o g a + D j i n a + J a s n a ;
 
 

 R u s m i r a + R a d o j i c a + D i j a n a ;
 
 

 k o l o d v o r ;
 
 

 C i c a ;
 
 

 D a n i j e l a ;
 
 

 A d e m + A n a  K n a p i c ;
 
 
 s Mirnom pjeva Lana
 utal  :"IMA  DAANAAA "
 
 

 p e l k e ;
 
 

 F i f o ;
 
 

 respect (due) : Jasna, Baisa ;
 
 
 mm
        BOSNA JE SARENA.
        PO LIVADAMA MILIONI CVJETOVA,
        PELUDI, SLADA.
        ONA JE NAJLJEKOVITIJI MED EVROPE.
        SAMO DA SU LJUDI - LJUDI.
                                                         Joco Bojovic
 
 

 disco ugodjaj : N i n o ;
 
 

 disco ugodjaj : S n j e z a ;
 
 

 O b o b s ;
 
 

 I r e n a ;
 
 

 Zlatko Valentic : U n a, akvarel, 2009.                                                                                                                            mm
 
 

 V a n j a
 
 

 C H E
 
 

 prvi tim ;
 
 

 z a g r e b a c k a
 
 
 Pika kumu Zelji :
 "E moj kume,
 ko ne jede kruha u krevetu
 taj ne zna kako -
 mrvice bodu."
 
 

 Y O U N G   L O V E R S
 
 

 S a f i k a d a
 
 

 Z o r a n
 
 
 
 

 sestra  D e a n a  (Alenkina) ;
 
 

 Mirina i Draganova  A l e n k a ;
 
 

 Djerin mali ;
 
 

 ' S k a u t '
 
 

 Aida (gore) pa Aida, Adnan, Lejla i Emir ;
 
 

 uredjene : M a j a + J a d r a n k a ;
 
 

 Cehaja, Mladen Banjanin, Skora zagrlio Przulja, drugog - ne poznam ;
 
 

 U k m a r ;
 
 

 P o p o v i c
 
   B a r t e l
 
 
 prof. Pika i najtalentovaniji
 ucenik drvo-preradjivackog
 smijera na skolskom izletu
 u Skenderu, 1978. godine.
 
    najnovija slija rokabili trupe  M o (u) r i s a  C e n g i c a ;
 
 

 M i r a
 
 

 S u l i t t o
 
 

 na Vrbasu : Omer, Mujo, Asim, Neso, Bum, Lutfo ;                                                                                      sisic