prsta ga klikalo
 
 
 
mimi : U ZDRAVLJE !
 
 

 dočekuju : D u b a + D a d i ;                                                                                                           sulej
 

 

 S m i l e + M i d ž a + A m i ;
 

 

 2 0 1 2. MISS AUSRALIJE : Indirina i Šabanova  M e d i n a ;
 
 

 kod  F u ć e ;
 
 
 
 u rodnom gradu : D ž a b i r ;                                                                                                                                            mm
 


 M O N E : v a n i ;
 

 

 M O N E : unutra ;
 

 

 Z o k a ;
 
 

 STANDARD : R a l e + M a r i o + R a d a ;
 
 

 Gimnazija : prof. Ž a n a ;
 
 

 D r a š k o + D r a g a n ;
 
 

 Duilova raja : V i l i ;
 
 

 dječije pozorište;
 
 

 Djokina  D o l o r e s ;
 
 

 Doloresin  D j o k o ;
 

 
 
 
 
 
  B z i k ;
 
 

 J a s n a + Z v e k i + L e l a + V e r a ;
 
 

 Ć i t a ;
 
 

 
A m e l a ;
 
 
 

 
 sulej : I g o r + D o m a g o j + D j o k o + C u c o + G o r a n (gore) ;
 
 

 M i š o ;
 
 

 Z e m b o + F i j o + R o l a + K a s i m + D i p a + P i r g o ;
 
 

 R a d m i l a ;
 
 

 L u k a + M i n j a ;
 
 

 Č a u š e v i ć : Jasna + Ferid + Dušanka + Damir + baka Milena i deda Hakija ;                                         fotojakić
 
 

 penzija : prof. B i l j a n a ;
 
 

 P r l j a + L j e v a r ;
 
 
 
 subota prijepodne : N i j o + B a j a + S e k a ;                                                                                                               mm
 
 
 
 nekidan : M i k e + N e r m i n ;
 
 
 
 mariom : E l i z a b e t a ;
 
 
 
 M e k a + Z o k a + R o r a + I ć o ;
 
 
 
 pokazuje sliku sina Olivera : F i j o ;
 
 

 A m s t e r d a m ;
 
 

 sulej : I r e n a ;
 
 

 A i d a + A z r a ;
 
 

 B r a n e ;
 
 

 V a n j a + I s i d o r a + O l g a ;
 
 

 g o r e ;
 
 
 
  tužna J a g a + vesela S n j e ž a ;
 
 

 mariom : D e n i s ;
 
 

 M a i d a + V e s n a ;
 
 
 
  D a m i r ;
 
 

 I ć o + S a n d a ;
 
 
 
 T a n j a ;
 
 

 I v i c a ;
 
 

 na koncertu : B o b o + K u b a + S n j e ž a n a + R a d e n k o + N e š o + B r a n e ;
 
 

 obladan : Š e k i ;
 
 

 sulej : I b r i c a + Z l a j a (plavi) + Š k r g a + A h m e t + Ž i v a n + A n t o ;
 
 

 
S l a d j a n a + N i k o l i n a ;
 
 
 

 
  C o k u l a ;
 
 

 školske kolege : R a d m a n o v i ć   D i j a n a ;