posjetilaca i posjetilica je bilo ovdje od oktobra 2009
 
 
 Beki, Darko, Snježana ;
 
 
 Muzička u Tuzli 1970.
 stoje : Tarik, Sladjana, Taca, Hećo, Vahida, Vesna, x,x, Mira Savanović,
 dole : Peretin, do mene Zlaja Mandić, Peja, Nikola, Dule Blaženović, Bzik ;
 
 
 
 Z l a t k o + Cober ;
 
 

 S a š a ;
 
 

 Ru udara again : sa šeficom Danijelom ;
 
 

 B i t l o ;
 
 

 sa promocije (u z B L u z) : Teša, Tea, Veka, Žana ;
 
  
 
 M a i d a ;
 
 

 Bartel  D a v i d ;
 
 
 
 Emir, Emira, Nerko, Slavica ;
 
 
 
 ljiljac
: P e l a g i ć
 
  

 N o n i + V a n j a
 
 

 Cica, Dinka, Duda ;
 
 

 B o r a   N e n i ć ;
 
 

 J a s m i n a ;
 
 
 da će mi
Gordana Stehlik, Terza, Mirso Imamović, Vedrana Stojić,
Nirza Kadić, Sanja Dujić, Jasmina Burzić, Diana Valentić,
Suvada Ramušević, Adela Aida, Jasna Vučković, Igor Balić,
Diana Vukelić, Zlatko Crljenak, Horozović Emka, Šiljinica i
Šiljo Vukelić, Dube Pavlić, Vanja, Žare Ćorluka, Jakupović
Isko, Enver, Ljilja Cota, Ibrahimbegović Amir, Amira Lulić,
Ibro Ćenanović, Bogićević Snežana, Osmančević Jaca, 
Talićke, Zvone, Rodić Slavica, Adnan, Željka, Grašo, Jusić
Hedija, Olgica, Maja Tatić, Nada i Miro Štefanac, Sunčica,
Hepi Šahurić, Sanja Stefani, Sojtarić Čado, Šeba, Simona,
Svjetlana Bujić, Zlaja Kreso, Pipo, Relja, Bitlo, Sejo Višić,
Zerina, Lolita, Enes Nezirović, Stehlik Slavica, Danka i Zoka
Milosavac, Sehaveta, Davor Bendelja, Mirna i Darko, Azra
Bejdić, Moris Čengić, Blanka, Šeki, Ina i Rafi, Kljuna, Angel
Trajkovski, Vanja Paščenko, Goga Krkljić, Živko-Žika,V B,
Kapidžić Azra, Staniša, Muharem - Hafiz, Jadranka Dervoz,
Saćo, Vladana, Suada Muftić, Sule Junuzović, Ranko Bujić,
Mirsad Salihović i Aleksandra Trifunović ove godine čestitati
rodjendan ...
pa tome se uopšte nisam nadao.
ObičnoVesna i Igor, nekad Emir.
 
 

 B i l j a n a
 
  G o g s o n + J a v n i  P o z i v : H E R O I N A
 
 

 T e r z a ;
 
 
 
 S t o j i ć : Nikola, Veki, Ori ;
 
 
 
 nova frizura Maje Teskeredžić ;
 
  

 M i d h a t ;
 
 
 
 dr. G o c a ;
 
 

 N i n o + D a r k o ;
 
 

 gradili multiplex : Bole, Rale, Djena, Rile ;                                                                                      mariom
 
 
 
 F u ć o + D j a n i ;
 
     
 
 S n e ž a n a                                  Z u z u                                           V e s n a
 
 

 N o v a  1 9 6 0.                                                                                                                              bruja
 
 
 
 Ru, Ado,Vanja, Radenko Mika, Neja, Samir ;                                                                               vanja
.


n a z a j : mama Sladjana i M a š a ;                                                                          parkic blog.spot.com

D u b e : UMORNI ROKER (daunloud)
.

 
 Paščenko Vanja  + Memon Zlaja ;                                                                                                 vanja
 
 

 u obilasku poplavljenih područja : O m e r ;
 
 
 30. oktobra 1973-će
 slavili rodjendan Branka Kovačević i C u c o :
 Milena Tomić (stoji), Lepa, Ljilja Tomić, Plavi Zlaja,
 Cuco, Koki, Tanja Ajder, Vanja Paščenko, Aida, Kiti,
 pa Aleksandar - Saša Bartel, Lana Jajčević i Branka Kovačević.                                                     vanja
 
 
 
 Romana, Maja, Boris ;
 
  h a l j i n i c a
 
 
 
 hol Tehničke škole : Ekrem Ćoro, Čisko, Nandi, Vekas, Miro Štefanac ;                                            lesu
 
 
 
 Pida, Nerko, Darko ;
 
 
 
 V e k i  S t o j i ć  + Banjalučka filharmonija ;
 
 
 
 dr. J a s n a ;
 
 
 
 S l a v i c a
 
   
 
 Z o k a                                                                       S a l e
 
 
 
  from Kentaki : D u b e
 
 
 
 R u s m i r a + D r a g a n a 
 
 
 Z o r a n  T o d o r o v i ć
 se javio iz Indije odakle pozdravlja
 sve i želi svima sretnu novu godinu.
 
 
 Buraz!
 U utorak se vidio sa Hitkom, u srijedu kod Zrinka sa Borisom .
 U četvrtak smo pekli odojka (vidi priloženo).
 Sretna Nova 2011.godina, UZBLUZERI !
 

 
 
 s l i k e  s   i z l o ž b e  (3)

 
 
 1.
 
 
 
 2.
 
 
 
 3.                                                                                                                                                       mm