posjetilaca i posjetilica je bilo ovdje od oktobra 2009
 
 

 1975. - na brodu za D o v e r ;
 
 

 

 
 Queen,
 svirali Mile i Trki .
 Darko nas organizovao, obezbijedio Fonko Chardonnay.
 Nakon 20 minuta gitare se ufati i Nikola Kević.
 Počeli sa Stingom, na šta tetak ode po Saru.
 Tako nastade ovaj trio. Istorijska slika, prvi put u biblioteci.
 Mile malo odmorio uz Vinka, Vesnu i Patka.
 Odlično veče.
 Vlada
 
 

 M i r o s l a v + B r a n a
 
  

 A n d r e a
 
 
 
 T e s k e r e d ž i ć
 
 
 
 L o l i t a
 
 
 
 D e n i s  Š a h u r i ć ;
 
 
 
 K a d i ć  + A r n a u t o v i ć ;
 
 
 
 ljiljac
: orkestar 'P e l a g i ć '
 
 
 
 P a r i z : Amira Lulić ;
 
 
 
 L A : Maja, Džemil, Emir, Amra ;
 
   

 K e k e r a
 
 
 
 Vanja Paščenko, Rodić Slavica ;
 
 
 
 jagoda
: z i m s k a  i n s t a l a c i j a - L E U V E N
 
 
 
 V e d r a n a                                    V j e r a                                         M a j a
 
 
 t e n i s e r i : Žoka, Šuki, Dario, Igor,
            dole Talijan, Denis i Balić Igor ;
                uslikala : vjerovatno A z r a                                                                         
 
 

  A l i d i n ;
 
 
 
 o t v o r e n i  M e l b u r n : hala, Mira - halalafo, Omer (civil) ;
 
  

 R a d i o
 
 

 S n e ž a n a
 
 
 
 prvi menadžer 'Dimenzije' R o k o sa ženom i tri člana orkestra
 
 
 Poslije kraćeg zadržavanja u Zgb., kod Cucinih,
 Rada odletila za Keln u posjetu svojoj najboljoj
 jaranici Beti (sestra Željka, stanovale preko puta
 starog doma J N A).
 
 

 nezir : Davor Reljić, Djuro ;                                                                                     
 
  

 N e j a
 
 
 gore : Ivan Škarica, dr Jović, Slavko Zamola, Zlatko Talić, Neja
 pa Gajanović, Brana Kuzmanović, Vujčin, Vesna, Elza i Behra su
 bili dio gradskog hora pri Muzičkoj školi Banjaluka koji je djelovao
 u drugoj polovini sedamdesetih godina.
 
 
 
 R e l j a
 
  

 M a r i j a n a + I g o r
 
 
 
 I r f i ć
 
 
 
 Vujčin Jasminka, Bojer Ljilja, Morača Milena ;
 
 
 
 Zorić, Todor, Sandra, Vojo, Naja, Stojan ;
 
 
 vozdra Caja,
 evo, pokušavam ponovo i nadam se da je ova slija u redu.
 Pozdrav raji iz TK Petar Drapšin !
 na slici ; Talijan, Žoka, Šuki, Dario, Igor, onda Azra i Denis.
 Volimo tvoju stranu,
 Z. O.
 
 
 
 M a s l o v s k i ;
 
  

 D e d o
 
 
 
 D ž e b e l + A i d a ;
 
 
 
 Biljana, Sladjana, Lana (mala Sladja) ;                                                                               parkicblogspot
 
  

 D e n i s ;
 
 
 
 nova godina u hotelu 'B O S N A' (neka..)
 
    

 M o t e l   N a n a

 
 
 Lijep pozdrav od Krkana
 danas 17.1. 2011. oba su
 pala meni u ruke
 pozdrav, Boris.
 
  Karmen Valenčić
 
 
 
 Fudo, Baja, Eka, Ivica, Saša, Ibro ;
 
 
 
 B E L G I J A - šank : Matavulj Jagoda
 
 
 
 M A R B E L : Brico Fircik, Milenko, Bartl ;
 
 

 rabuya : R E S T L O V I ;
 
 
 
 N u r a + G o g a ;
 
 
 
 Coburg : Obrovski Žoka + Armina, Bahtijarević Sejo + Dubravka ;
 
 
 P i k a + M i r o  Š e v a
 'nastavak ne slijedi
         - nego blijedi'