.

 

 


prsta ga klikalo
 

 Norvej : I n d i r a   K.
 
 

 
S u ć e + K i k i ;
 
 

 
E v u + H e m p l a ;
 
 
 
U osnove
 šefovog trona
 ugradjena živa
 četiri poltrona.
                                  pika
 
 
 

 
V a l e n t a ;
 
 
 
 

 
magistar  N e v e n + tata N i n o + magistar  M i r a n ;
 
 

 
S a n d r a ;
 

 

 
profesor A n t e + doktor Š a b a n + primarijus M a r j a n ;
 

 
gogson : R e n a t a ;
 
 

 
M e l i h a + D i j a n a + t e t a (jedna);
 
 
 
Naredi Kralj da uhvate onog
 Što kćer mu tajno u lugu obljubi.
 Dovedoše ga i polomiše ruke
 A on lično glavu mu odrubi.

 No u jutro sledećeg dana
 Tužna vijest od sluškinje stiže
 U kćerkinu on udje sobu
 I iz lokve krvi mrtvu je diže.

 Promijeni se odjednom stari Kralj
 Te očiju suznih reče svom robu
 Da mu kćer tajno bez počasti
 Sahrani u jučerašnjem grobu.
                                             sule
 

 
na slovo 'z' : Z o z o ;
 
 
 
 

 
frommičigen : r o k e r k a
 

 magistraža : M i r a n + N e v e n ;
 

 
S u l j i ć ;
 
 

 
M a j a + T o š e ;
 
 

 
R e l j a + S u l e ;
 
 
 

 
Menhengladbah : B l a n k a ;
 

 

 
tuku : S e j o + H a k i j a ;
 
 
 
 

 J o c i ć ;
 

 
I z e t ;
 

 
 
 

 
A n d r e j a + S n j e ž a n a + B i l j a n a ;
 
 

 mariom : F e b a ;
 

 
muzika
 


 
pega : L i d i j a + J e l e n a + M a j a ;
 

 
 


 
sabulevara : G e r a ;
 

 
N e r m a + M a j a + R i s o ;
 
 

 
oćevapćićima : S l a v k o ;
 
 

 p r o f e s o r + B a n j a l u č a n k e ;
 
 
 
Ulizice se kičme
 odriču smjelo.
 Funkcijom će poslije
 da očvrsnu tijelo.
                                  pika
 

 
mariom : E n i s a   O.- Ć. ;
 
 

 
D j u k a + Z o r i ć + D ž i h o ;
 
 

 
 
 


 
B o r o   K u b u r a ;
 
 

 n i j e ?
   

 d j e c a ; (mali u crvenom Igor - Vesnin i moj mali)
 
 
 

 
Dr.  Z d e n k a ;
 
 

 
Š i l j e ;
 

 
 
Zemlju ovu što polumrtva spi
 glodjemo sa svih strana.

 I svo je čudo kako nas nositi može
 od tolikih nanijetih rana.
                                              sule
 
 

 
S l a v i c a + V e k a s ;
 

 
I b r o ;
  
 

 
a m s t e r d a m ;
 
 
 
 

 
I b r o,  prije ;
 

 
 


 
V e s n a   K.
 
     

 
unuka i djed : T i n a + L o j z o (1933. - 31. 3. 2007 ) ;                     mm
 
  
 
 
jaga
 
 

 
B i l j a n a + S a l e m ;
 
 
 

 
vinska matineja : B o r o ;                                                                                                          mm
 
 

 
kod  R a d m i l e ;
 
 

 
Ž o k + S a i d ;
 

 
I v a n a   D.
 
 
 

 

 
m a t u r a n t i (mali) ;
 
 

 
D r a g a n + D a n i c a + D i n k a + Š e v o ;
 

 
D a r k o ;
 
 

 
N i n o + V o j o ;
 
 

 
M O N E ;
 
 
 Druga strana medalje
 se obično pravi
 od neprobojnog čelika.

                                  pika
 

 
M a r i j a   Š.
 
 

 
L o v š o + L o v r o ;                                                                                                                                
 
 
 
 

 
M a j a + M u f t a + B e b i + R a j i ć + M a j a + M e c a ;
 
 
 

 
B e l m a ;
 
 

 
Ž u ć o + D u c o ;
 
 

 
A d o + K a r a + Z i n k a + B r a n a + R o k i - stoje : Ž u ć o + I l i j a s ;
 

 
juniori : N a n i ć + S k o p l j a k ;
 
 

 
sa sredine : S a r a ;