.


 


prsta ga klikalo
 

 
A s i j a + C a r m e l ;
 
 
 
 
 

 chardonnay : D a r k o ;
 
 

 
N o r a + E n i s a ;
 

 
karizmatični  B r a n e ;
 
 
 
Htio bi se vratit s'puta
  Al' zametnu se svaki trag
  Gledam nebo pitam zvijezde
  Gdje to biješe kućni prag

  Ti se nemaš kamo vratit
  Ko iz neba da ču' glas
  Nisi sam u toj želji
  Ima puno vas

  Jer sad se sjećam
  I sad mi je žao
  Pa bih se ponovo  
  Na put dao.

  No vrijeme je prošlo
  Život je tek'o
  Put izgubljen
  Ko bi rek'o.
                                       sule
 
 

 
Saračica : kod Goge i Ace ;
 

 
 T r k u l j a ;
 


 B u r d a ;                                                                                                                                           mm
 
  

 familije : V i š i ć ;
 
 

 Đ i ;
 
 
 
 
 

 B o r i ć - K r e s o ;
 
 

 
 

 Č o r b a :                                                                                                                                          mm
 
 

 S a m r a   A.
 
 

 A m e l a + D a r i o ;
 
 

 H e n k i ;
 
 

 sulej : C o k a + M i ć o + K i d + M a l a c ;
 
 

 S u n č i c a ;
 
 

 sulej : 3.  S m j e n a ;
 
   
 
 

  Z o r a n ;
 
 

 S e j o + S a ć o + Z o r i c a ;
 
 

 A n d r e j a + J a s n a ;
 
 

 Hrvatska Republika : A i d a ;
 
   
 
 

 staridrugovi : Č i č a k + B o l e ;
 
 

 N i k o l i n a + A n a + S l a d j a ;
 
 

 P e r o ;
 
 

 :) 4 X
 
 

 Češka Republika : D o v g a n ;                                                                                                         mm
 

 Čisto mu je
 ispred praga
 jer ulazi
 odostraga !  
                                 pika
 
 
 
  P l a č o ;
 
 
 
 

 ugardu : A d e m   M.
 
 

 dinastije : K a l u d j e r o v i ć ;
 
 

 
 

 K a d i ć ;
 
 

 stari drugari ;
 
 

 Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija : B o r (k) o ;                                                              mm
 
 

 Ćeranić : J o v o + A l e k s a n d r a ;
 
 

 Š o l a j a ;
 
 

 N u r a + G o g a ;
 
 
 
 

 naVisu : A l i c a + R a d e n k o - M i k a + I g o r  V a r š e k + Š e m a r a + Ž i k a  D a m j a n o v i ć ;
 
 

 S a m i r ;
 
 

 naočalke : A d a + A n d r e a + A i d a + S a n j a ;
 
 

 V o j o + M i k a ;
 
   
 
 

 M a r i n a ;
 
 

 N e r m a + M a j a ;
   
 
 

 H a n a č e k ;
 
 
 
 

 mm : D r a g a n + V l a d o + Ć u k a ;
 
 

 b r a d a ;
 
 

 M i l e ;
 
 

 u posjeti : M a j a + K a l i o p i  ;
 
 

 8 8 : Dražić Dragica ;
 
 
 
 

 N u n a   G.
 
 

 naHalilovcu : M a r i o + S u z a n a + K o b a ;
 
 

 B a j a ;
 
   
 
 

 komšijeizTitove : T a d i ć (srednji ulaz) + B a š i ć (treći ulaz) + Č e r m e l j (prvi) ;
 
 

 S e h a v e t a   B.
 
 
 
 

 Z a g a + Z o r a ;
 
 
 
 

 M e m o n ;
 
 

 S e n i t a + A m r a ;
 
 
 

 

 R e n a t a   B.
 
 

 skoro : M i š o + R a l e ;                                                                                                                    mm
 
 

 prije : N e n o + L a l a ;