.


  


prsta ga klikalo
 

 
miss : A r m i n a   K.
 
 
                                       
zlajaV.
 
   


 šopenoviunuci : F i l i p + S t e l a ;                                                     
 
 
                                                       

 Baja : 'Okrenulo se, al dobro je kako može biti.'                                                                                 mm
 
 
                                  
bešo
 
 

 
Midžić : R e u f + B o s a + Z l a t k o ;                                                                                             sulej
    
 
 
kadjebilamala : V a n j a   Š.
 
 


 M i r a + A l e k s a n d r a ;
 
 
                                  
  lari
 
 
 
 
D r a ž e n   Š.
 
 
 

 Z l a t a + D a m i r a + B i s e r a ;
 
 
                                        
viktor
 
   
 
b o l j e ;
 
   
    

 3 D : D i a n a + D i j a n a + D e a ;                                           
 

                                                     
 
     


 T e r z a ;                                               
 
 
 
   


 
J a c a  O.                                              
 

 
                                    
širbegović
 


 
V e s n a + B o r i s ;
 
 
 
 


 Z o r i ć + D j u k a + D ž i h o ;
 
 
 

 štura : the shits ;
 

 mm : P r e d r a g ;
 
 
 
 
A z r a + Z v j e z d a n a + S l a v i c a ;
 
 
 
snaga klade valja
  a um uskladjuje
                                  pika

 
  


 talambasaa : Z o r a n ;                                                
 
 


 iznadsata : R o k i + N e r k o ;
 
 
 


 A n j a + a j n A ;
 
 
                  
  jazz banjabar
 
 


 Lovšin : D a r k o + K o r a l j k a + L o v r o ;
 
 


 O v č i n a ;
 
 
                                   
  ratak
 
                                                        

 E d i n a   A.
 
 


 momci : D e n i s + P a v l e ;
 
 
 
   

 
v e s e l o ;                                              
 

 
 
 
uPlazmi : D i n a r ;
 
 
                                  
bešo                
 
 

 ode : M i l a n   D j o g o - L e m i
 
 

  

                                         
  lari
 


 
T e a ;
 
 
 

 A n t o   M i k e t a ;
 
   
                     
božonikolić                                               
  

                                                        

 M o r r y ;
 
                                                     
 
 


 N i n o + M a j a + R a j i ć ;
 

   
 
odrasli na
 njegovim
 ćevapima                                                       

 
 
 
 
M i r a ;
 
 
   

 Dario Vuković + Nina Sever + Anja Rupel ;
 

 
                            
           
dušan                        
 


 A d a   K.
 
 


 drugoviizdjetinjstva : Rupar Siniša + Šašić Bojan ;
 
                                                   
  

 


 sućuraj : J a g o d a ;
 
 
                            
             
bekir                        
 
 


 S l a v i c a + A z r a ;
 

 Š e k i ;
 
 
 
 
 
 
V e s n a + V e r a ;
 
 


 D ž a n i ć ;
 
 
                     
bocarić                        
 

 


 H a f i z o v i ć ;
 
 
 


 J a n n a ;
 
 
                                
   tomislav
  

 mm : P i k a ;
 
 


 kćerkaimamma : D e a + D i j a n a ;
 
 
 
 


 Ž i k a + V i t o smiješak ;
 

 A n d r e a ;
 

 
                                           
lari
 
 

 B o j a t ;
 
 
 
 Dragi moji prijatelji,
 imao sam srecu da me objavi jedna ozbiljna izdavacka kuca i tim povodom vam saljem donji LINK.
 Gledajuci moju Mailing-listu shvatio sam da bih trebao da otkupim veci d(i)eo tiraza kako bih bio u
 stanju da svakom poklonim knjigu. Zaista ima vas mnogo, a ne zelim da pravim razliku medju
 prijateljima koji su mi svi jednako vazni. Zato, ako neko zeli moze putem donjeg LINK-a da naruci
 roman PORAJMOS, a ja cu da mu ga potpisem prilikom prvog susreta. Od LAGUNE sam dobio tek
 nekoliko besplatnih prim(j)eraka koje moram da cuvam za novinare i posebne prilike. Nadam ste
 da me razum(ij)ete.
 Sve Vas pozdravljam srdacno
 Vas Dusan Savic
 
 

 A n k i c a ;
 
 
 

 dvije viška
 
 

 
M a j a   V.
 
 
                                      
  lojzo
 
 


 vokalnesolistice : J a s n a ;
 
 


 K o c k o ;
 
 
  

 S o n j a c + M a j a ;
 
 
 
 


 N o r a   S.
 

 
 
 

 Stupar : V l a d i m i r + D u b r a v k a ;