.


 


 


prsta ga klikalo
 
 
 
 
                                         
   lari
 
 


 sa istočne i zapadne strane Atlantika braća : M e r s a d + M u r i s ;                                            mm
 
 


 D u c a + D a c a ;
 
 


 G o g s o n + A r m i n ;
 
 
 


 maheri : M i r o ;
 
 


 Š e k i + A l m a ;
 
 
                               
  stura
 


 D a r i ;
 
   

 
 I z e t + D j i d j a + M e d i ;
 

 
missovke : A r m i n a   K r g o ;
 
 

 
Jedna želja za ljubavlju
 I osmijeh svačijeg oka
 Jedna želja s' bolom
 Ko nebo duboka.              
                                    sule


 
 

 izProvanseuBL : L e l a + S e l m a ;                                                                                                mm
 
 
                                            
lari
 
 


 Slavica : r o d j e n d a n ;
 
 


 evoih : pred Palasom ;
 
 
 


 P r ž u l j ;
 
 


 braćaisestre : N i k o l a + V e d r a n a ;
 

 
                                            
lari
 
   


 B a i s a + E l v i s a + N e r m a ;                              
 


 
Ovo je bilo nešto kao za Euroviziju.
 Fudbal smo stalno igrali; uglavnom na igralištu, ponekad u spavaoni.
 Zadnji red : Budo, Bobo, Nebojša, Cos, Veha i Asim.
 Naprijed - Dino i ja.

                                                                                                 lari
 

 

 

 
                                          
igor
 

 N e r m a ;
 
 
 

 Todorović : Z l a t a + V e d r a n ;
 
 
                                                
   lari
 
 


 G o g a ;
 
 


 staridrugovi : Z a j a + S a i d ;
 
 
 

 
Z o r a n ;
 
 
 
 


 B e r k o ;
 
 
 
 
B e l m a + mladi partizan ;                                                  
 
 

 
29 juna kod kafane “Gavran” u Maloj Čaršiji otvorena je izložba radova Brane Babića.
 Bila je to i prilika da vidim neke poznate mi face. Nakon dugo, dugo vremena sretoh
 se i sa Ratkom Kecmanom sa kojim sam poslije izložbe otisao u njegov studio da mi
 pokaže i svoje radove. Prijatno ćaskanje i prisjećanje na ljude i dogadjaje iz prošlosti,
 planovi za budućnost…Ni na kraj pameti mi nije bilo da će nam to biti posljednji susret - 
 samo šest dana kasnije preko FB saznadoh da je umro.

Ovo je jedna od nekoliko fotografija koje sam snimio pomenutom prilikom.
                                                                                                                            lari

 
 

 naGradskommostu : B o c o + D r a g a n + Z o r a n + S t i p o + J a d r a n k o ;
 
 
 

 D e a ;
 
 


 S u l e + C v i k o ;
 
 
                                          
aida
 
   


 P l a m e n k a + M a i d a + V l a d a n a ;                              
 


 
osmijesi : D u b r a v k i n ;
 
 
                                            
lari
 

 
mladisocijalisti : G i a n n i  ;
 
 

 
L u n a + S v j e t l a n a ;
 
 
 

 

 
Z e m b o + B e č i ć ;
  
 
 

 

 
falijedan : Šime Rošer + Smajo + Zude + Prapo + Emir Jusić + P i r g o ;
 
 
 

 
S l a v i c a   R.
 
 


 mm : A m e r ;
 
                                  
 


 
H e p i + Č e n g a ;
 
 
 

 tenis : Petar Drapšin ;
 

 D a r i j a   K.
 
 
 

  Zdravo Caja
  Večeras smo imali otvaranje izložbe slika u galeriji "Crossings" (Zumbrota Minnesota).
  Šaljem ti ovu sliku što ju je snimila Duda dok sam se obraćao posjetiocima.
  Na mom FB možeš naći više detalja o izložbi popraćenim sa 30 fotografija. 
                                                                                                                                                        lari   
                                              
 
 
 

 M a r i n a + J a g o d a ;
 
 

 gitara - B e l i + T o m i c a - harmonika ;
 
                                  
 
 
 

 lary : S u l e ;
 
 


 Kajkinasupruga : prof. Nada Kapetanović sa bratičnom Nadom ;                                                   mm
 

 
                         
  nikolina
 


 mm : M i š a g a ;
 
 
 
 
uduetu : P r e d r a g + A n k i c a ;
 
 


 kod  T a n e ;
 

 
 

 


 
mameikćerke : S v e t a + L o l ;
 
 
 
 
 
Kupila mu broj 79,
 a i on malen -
 Ljilja M.
 
 
                                      ratak
 
 

 tateikćerke : Ž u ć o + E m a ;
 
 
 
 
Miko Sakan + Zoran + Ljubo Gaja + Regina + Rusmira ;                                                              sulej
 

 
 

 
D a m i r ;
 
 
 
 


 T a t j a n a + A z r a + S l a v i c a ;
 
 

 
D a r k o + S u l e j + R e l j a ;
 
 

 
L a r i + R a t a k + Z d e n o ;
 
 
 

 
J a s n a ;
 
 


 D u š a n k a + D r e n a ;
 
 


 rodjendani : D a c i n ;
 
 
 

 lari : Septembar 2009.