.


 


 


prsta ga klikalo
 

 
mm : S u z a n a ;
 
 

 Miss Vrbasa 1987. - 
Zumreta Sedić + Dalida Talić + Amela Hodžić ;
 
 
 
 


 vladana : C e r a ;
 
 
 
 

 
inicijative : da se zbratime !
 

 
 


 
G a l a m a ;
 
 
 
 

 
mm : I r m a ;
 
 

 
jatamokad... : S a l e + Z o k a ;
 
 
 
 
 
 
E m i r (Pikula) + n e k a + K e k a + N e d ž a d ;
 

 
R a n k a ;
 
 

 
rodjenesestre : N e r m a + E m i r a ;
 
 
 
 

 
Borisontour : + D a r k o ;
 
 

 
vokalnisolista : B r a d a ;
 
 
 


 
E m i r ;
 
 

 
A v d a g i ć ;
 
 


 sakomšinicom : J a c a ;
 
 
 


 Vesninišeširići : drugi jedan ;
 
 


 S l a d j a n a + N i k o l a ;
 
 

 
riječka : V e s n a + B o r i s + V e s n a ;
 
 
                                    
     lari
 
 


 crikvenica70. - C o s + L a r i ;
 

 S e n i t a ;
 
 

 
S a d e t a + E n i s a + M i r o + Z a j a + S a i d + M i r s o ;
 
 

 
R e f a + V a l e n t a + S r b i n + N e j a + R a n k i ć ;
 
 
                                   
   ratak
 
 

 
Č a r l i ;
 
 


 B o r i s + C u c o + Z r i n k o ;
  

 
R a k a ;
 
 

 
M i r o + B r a n a + V e s n a ;
 
 

 
Ć u r i ć ;
  


 
 

 
Vladimir Stupar - L a r i : The Golden Sea ;
 
 

 
L o l i t a + kolegica ;
 

 
S a r a   Z.
 
 
 
 

 
komercijalista  D r a g a n ;
 
 

 
B r a n a ;
 
 
 
 


 Ć a b a ;
 
 
Htio bi se vratit s'puta
 Al' zametnu se svaki trag
 Gledam nebo pitam zvijezde
 Gdje to biješe kućni prag

 Ti se nemaš kamo vratit
 K'o iz neba da ču' glas
 Nisi sam u toj želji
 Ima puno vas

 Jer sad se sjećam
 I sad mi je žao
 Pa bih se ponovo
 Na put dao.

 No vrijeme je prošlo
 Život je tek'o
 Put izgubljen
 Ko bi rek'o.
                                        sule

 
 

 
Z l a t a ;
 
 

 
S e r i ć ;
 
 

 
V i l d a n a + Z l a t a ;
 
 
 

 
B a l a ć (k a) ;
 
 

 
zagledajunešto : S n j e ž a n a + J a r m e n ;
 
 

 
vrbaska : Z a j a + G o r a n + V e l i d ;
 
 
 

 

 
Š a b a n + S r e d o j a ;
 

 
 


 
S l a v k o ;
 
 

 
V a s i ć ;
 
 
 
 
ko nema, bez njega se može
                                     Pika

 
 

 
H e p i + A l m i r a ;
 
 

 
N i n o ;
 

 
 


 
prof.
 
 


 A d e m   S l i p a c + pratnja ;
 
 


 Zorić : T i j a n a + S o f i j a + Ž e l j o ;
 
 

 
C i c c i + C i c e t t e ;
 
 
 


 šeširići : V e s n i n ;
 
 
 
 
 
Kad jednom dodješ u grad od lišća
  da budeš najdraži gost,
  vidjećeš kako obale travne
  na ruci drže most
                                               Nasiha
 
 


 zakuska : V e s n a + S e n a d + A i d a + D u d o ;
 
 


 sulej : A d n a n + M i š o ;
 

 
E n e s ;
 
 

 
   
 

 

 raspust : prof.  J a s n a ;                                                                                                                 mm
 
 


 N e r m a n a + D u d o + G o r d a n a + K e s k o + A l b i n a ;