.


 


 


prsta ga klikalo


 
Fadilova S l o v e n k a ;
 
 

 
C r l j e n a k + T r k u l j a ;
 

 
Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?
                                        sule

 
 


 Dražić : Džejn + V e s n a ;
 
  
 


 H i m e l a ;
 
 


 Š a m l i j e ;
 
 


 M i l i + A n e l a ;
 
 
 
 
Caja, evo ti jedna sa Vrbasa. Snimljena je kako se i vidi 1977.
 Na njoj su s lijeva: Ladi, Dubravka, Jelena, Kule, Nećko, Ikan (?) i Čarli.
 Vrijedna je objavljivanja jer će se neke od faca po prvi put pojaviti u tvom dnevniku.

                                                                                                                                                           lari
 
 
 


 s e s t r i c e (mile);
 
 

 
kanjonSuturlije : S l o v e n k a + F a d i l ;
 
 
                                         
sladja
 
 

 
V i k i ;
 
 

 
ontour : Ž i k a ;
 
 
 


 Prošlog mjeseca dok sam bio u Banjaluci otišao sam sa svojim kumom Ademom
 da izrazim saučešće Jasni i Luji.
 Nevesela prilika.
 Sa Jasnom se nisam vidjeo čitavu vječnost tako da smo, zajedno sa Ademom, kroz
 priču rekonstruisali zadnjih četvrt  vijeka, prisjetili se nekih dogodovština sa Pikom,
 tako da je sve u svemu to ispao jedan prijatan susret.
 Naravno, nisam propustio da snimim nekoliko fotografija od kojih ti šaljem ovu.
 Sebe sam uhvatio u ogledalu tako da smo svi na slici.

                                                                                                                          lari
 
 

 
Relja : R a f a e l + B o r i s ;
 
 
 
 

 
Sent Luis ;
 
 
 
 

 
M a r i j a n a ;
 
 

 
Š e k i + D j a n i ;
 
 

 
nakon25godina : F a d i l + K a l a ;
 
 
 

 
 

 
                                    
lari
 

 
izmora : B i l j a n a ;
 
 

 
namoru : H e m p l a + J a g o d a ;
 
 

 
najarunu : C u c o + G a v r o ;
 

 
                                     
ratak
 
 


 nabrodu : L a r i + F r e d + Š t i k s o ;
 
 
                                 
pika
 

 
K u l e n o v i ć ;
 
 
 
 

 
B u b a + D i j a n a ;
 
 

 
1970 Banja Luka se oporavljala od zemljotresa; škole su se vratile iz emigracije -
  ponovo smo svi bili na broju. Postoji priča o plastičnom foto aparatu kojeg smo
  kupili u trafici pored Malog sneka i otišli da se slikamo u Borik, na groblje.
  Na slici smo s lijeva ja, Brane, Fićo, Bole, Sule, Stari Čak i Adem. Slikao je Mali Čak.
  Te godine The Grateful Dead su snimili 'Workingman's Dead" i "American Beauty"...
                                                                                                                                                         lari

 

 
I v a n a  S.
 
 


 zadarska : N i n o + A d n a n ;
 
 
                                                   
lari
 
 
 
 
brubra : V a r š e k ;
 
 


 školska...
 
 
                                           
lari
 

 
M u s t a f a ;
 
 

 
ponosnitata V l a d o + M a r i j a ;
 
 


 A n a b e l l a + A n a s t a s i j a + D a r k o ;
 
 
 


 
L j i l j a ;
 
 
 
 

 
mm : M i r z a + M i r j a n a ;
 
 

 
R e n a t a + A l e k s a n d r a ;
 
 
 
 

 
sulej : Baja Zizi + N e j a + B o b o ;
 

 
A z r a ;
 
 
 

Poštovanje, Dušane!

Konačno smo dobili korice!

Nadam se da Vam se dopadaju; dobar je kompromis između teške teme i univerzalnog motiva muzike.
Kad budemo dobili Vaše odobrenje za korice, pustićemo knjigu u štampu.

Pozdrav, Ivana.

 
 
                                             lolita
 
 

 Z o r i c a + S n j e ž a n a + E d v i n a + V e s n a + B o b a ;
 
 
 
 

 Z l a t a n + P i r g o + M u j o  K o l j e n o v i ć + B o b a n + L a l a ;
 
 
 

 L a r i ;
 
 
 
 

 
s v a d b a ;
 
 

 
S u n č i c a ;
 
 

 snaga klade valja
 a um uskladjuje
                                   pika

 

 
Mirkina  S t e f a n i ;
 
 
                                     
ratak
 
 

 svemir
: B z i k ;
 
 
 
uprkos sapunu
  na svom tijelu čuvam i nosim
  svaki ljubavni dodir
                                                    Joco

 
 


 centar-for : D a d i
 
 
 

 
preselila : A i d a ;
 
 

 
Ž e l j k a + D r a g a n a ;
 
 
                                           
lari
 
 

 
M u r i s ;
 
 


 M a j a + M a r i j a ;
 

 
 Kukrić Goran - Spejs (1957. - 2013.)                                         
  

 

 
uamsterdamu : M a l v i n a ;
 
 

 
Matavulj : D r a š k o + A m e l a ;
 

 
 

 
 
 
sulej : K i d + Ć i s k o + M a l a c + M i ć o + vokalna solistica ;
 
 


 vidiovih...
 
 
 
Smiljčica + Fedja ;
 
 


 učiteljice : A j š a ;
 
 
 
Slika nepoznatog autora, a zove se : "Darko Nini uvaljuje crvenog Strata"
  (vidi mu samo ubjedljive face - gitara je vrhunska, najvjerovatnije je neće
  niti prodati, što bi, ostaviće je sebi, itd, itd....)

 
 
 
                                          
  lovšo
 
 

 
ukulele : Z o r a n ;
 
 

 
M e r d i n a + M i l e n a + Š t i k s o + Š e m a r a + M i r a + S l a d j a n a + L a r i  + V e s n a ;
 
 
                                   
  lari