.


  


prsta ga klikalo


 ne volim sapunice : S e j o + N i k o l i n a ;
 
 

 Crnić  Tijana ;
 
 


 V e k a s + G o g a ;
 

 
                              
  BraneB
 
 


 B o r i v o j e ;
 

   
 


 r a d i o ;
 
 


 ukraina rokabili festival : M u r i s ;
 
 
                                    
  ratak
 
 


 T u b a ;
 
 


 usocijalnom : M a s i r + I b r i c a + T o n i (svira gitaru) ;                                                               sulej
 
 


 I r e n a ;
 

 
                              BGavranović
 
 

 A n d r e a + M e l i h a ;
 
 

 
A s j a + A l m a + M i r n a ;
 


 Sekanin i Ekremov   F e d j a ;
 
 


 mariom : M a r a + D ž a v i d ;
 
 
                   
                   
  ZEgić                                                                 
  
D e a n a ;
  

 zasjeli : D j a n d r o + Š e k i + D r a g a n + S m a j o ;
 
 

 Planetarni supermarket :
 Sve na dohvatu osim istine.
                                                    joco

 

 T a t j a n a ;
 
 


 B z i k + K a t i c a + S a n d a ;
 
 
                                   
  štura
 


 
R a t o m i r ;
  
 

 
1 9 7 3. - Slavenka + Rinko Golubović + Ranka Popović + Radmila Kulundžija + Pero Zubac ;
 
 
                                       
  lari
 

 
R e l j a ;
 
 

 
A l e k s a n d r a + Ž e l j o ;
 
 
                                         
alijaS
  
 

 C a c a + V e s n a ;
 

 

 
M a r i n a ;
 

 mamma i ćerca : A z r a + D i n a ;
 
 
                                                         
  jagodaŠ
 

 G a j e t i ć ;
 
 

 
E m a   K.
 
 

 
G o r a n + R a n k o ;
 
 

 Od teških misli i umorne tuge
 Gledao sam gore u svod plavi.
 Bili mi carevi il' nečije sluge
 Dal' tamo duša svoj kraj slavi?
                                               sule

 

 G o g a ;
 
 


 tajko i ćerca : M l a d e n + T a n j a ;                                                                                               mm
 
 

                                      iftić
 
 


 J a g o d i c a ;
 
 

 
sveodlično žele : A m i r + I v a n k a ;
 
 
 


 Relina i Suletova  V a n j a ;
 
 


 B a n j a l u k a - n k e ;
 
 
  


 E n i s a ;
 
 


 Nermin : S t e v o + T o m o + K u h a r + I l i j a ;
 
 
  


 S e h a v e t a + J a s m i n a ;                                                      
 
          
                              
omerber                           
 
 


 S n j e ž a n a   B.
 
 
 

 trombonistairibar : S a d i ć   V e d r a n ;
 
 
 
Krali su u stilu :
 uzmimo za primjer. 
                                 pika
 
 

 J a n n a + J a s n a ;
 

 B a j r i ć ;
 

 
 
 
 


 
Z l a t a n + Z a r a ;
 
 


 palace : V e r a + Č o r b a ;                                                                                                             mm
 
 


 t e n i s ;
 

               
                                     
    bojko                              
 
 
  
 

 promijenioprofil : G o c a  T.
 
    
 
 Roki i ja bili tri dana na Krku.Posjetili Borisa.
 Ovo je susret kod Zdenka Miljanovića u Njivicama...
 Slijeva: Ja, Boris, Marina M., Roki i Giga.
 Pozdrav UZBLUZERIMA od Cuce                                 
 
           
                            amerkobašlija                        
 
 

 Vanjina  I s i d o r a ;

 

 S n j e ž a n a + A n d r e j a ;
 
 
 


 izstudentskog : B a h r u d i n   A.
 
    


 s t u d e n t s k o ;                                         
 
           
                             
  kević                          
 
 

 K a r m e n   V.
 
 
                                                       

 sestre : Z v e z d a n a + M a j a ;
 
                                                         
 

 
S l a v i c a ;
 
                                              
 
 


 vrbasvoda : Č a d o ;
 
   
    

 saplanincah : V e d r a n + Z o r a n ;                                           
 

 
 

 
 


 Tomica Pavleka, Banjalučanin, nakon skitnji po svijetu u svojoj konobi 'Kamene priče' u Balama s
 prijateljima uživa u istarskim specijalitetima pripravljenim na malo drukčiji način kojima je najbolji
 začin – jazz :
 ''Proputovao sam svijet, svašta sam kušao, ali za mene je najluđe i najbolje jelo dobar ćevap.
 Na žalost, pravi recept zna samo dvoje ljudi – Hodžić i Ferhatović u Sarajevu. Znao ga je i Mujo 
  iz Banjaluke, ali njega više nema. Sve ostalo su po mom ukusu loše kopije. I inače volim bosansku
 kuhinju jer se u njoj koristi mnogo povrća.''  

                                                                                                                                            ljiljam 
 

   
                                   
  nemagaviše                                            
 

    


 lijeva : Š i š a r i c a   A n d r e a ;                                         
 
 
                                                       

 mariom : T a n e ;